Αύξων αριθμός Συγγραφέας Τίτλος Πηγή Πόλη έκδοσης Ημερομηνία Τύπος έκδοσης Τίτλος συλλογικής έκδοσης Σελίδες
1 Αβέρωφ Ε. Συμβολή εις την έρευνα του πληθυσμιακού προβλήματος της Ελλάδος   Αθήναι 1939 Βιβλίο   445 σ.
2 Αγγελόπουλος A. Κοινωνία γερόντων: η Ελλάδα στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Το Βήμα   1987 Αρθρο 10.5.1987  
3 Αγιοπετρίτης Α. Μεταβολαί εις την πληθυσμιακή συγκρότησιν της Ελλάδας Στατιστιστικός   1966 Αρθρο τευχ. 3  
4 Αθανασίου Στ. Προβλέψεις πληθυσμού Ελλάδας (1970-1985) ΚΕΠΕ Αθήνα 1968 Μελέτη/Ερευνα    
5 Αθανασίου E. Εξωτερική μετανάστευσις και πληθυσμιακή εξέλιξις Επιθ.Κοιν.Ερευνών   1970α Αρθρο τευχ. 2-3  
6 Αθανασίου Σ. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος Επιθεώρησις Τοπικής Αυτοδιοικήσεως   1970β Αρθρο Θ'  
7 Αθανασίου Σ. Παράγοντες επιδρώντες ανασταλτικώς επί της αυξήσεως του πληθυσμοu της Ελλάδος Θέματα Σύγχρονης Τεχνολογίας   1971 Αρθρο τευχ. 1.  
8 Ακαδημία Αθηνών Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας: υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας Αθήνα 1990 Βιβλίο    
9 Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδου Ι. Δημογραφική πολιτική και δίκαιο ΕΔΗΜ Αθήνα. 1988 Βιβλίο ΕΔΗΜ:Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα - η θέση της Ελλάδας  
10 Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας-ΑΣΠΕ Το δημογραφικό μας πρόβλημα-προτάσεις για την λύση του. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου 1 Οκτ 1988 Λάρισα 1988 Συνέδριο    
11 Αρσενίου Λ. Δεν είναι βιολογικοί οι λόγοι μειώσεως των γεννήσεων στην επαρχιακή Ελλάδα Οικονομικός Ταχυδρόμος   1971 Αρθρο 22-7-1971  
12 Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας Ο κόσμος των πολυτέκνων     1990 Περιοδικό τεύχη 1-6  
13 Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας Τα προγράμματα των κομμάτων για το δημογραφικό και τους πολύτεκνους Ο κόσμος των πολυτέκνων   1989 Αρθρο τεύχη 3 και 4  
14 Βαλαώρας Β. Το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος και η επίδρασις των προσφύγων   Αθήνα 1939 Βιβλίο   63 σ.
15 Βαλαώρας Β. Δυσμενείς αι δημογραφικαί μας προοπτικαί Νέα Οικονομία   1965 Αρθρο τευχ. 3 σσ 917-977.
16 Βαλαώρας Β Υγιεινή του ανθρώπου Παρισιάνος Αθήναι 1967 Βιβλίο   597 σ.
17 Βαλαώρας Β. Δημογραφικαί ροπαί και μελλοντικαί προεκτάσεις του πληθυσμού της Ελλάδος ΕΣΥΕ Αθήνα 1969 Βιβλίο   78 σ.
18 Βαλαώρας Β Το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος: ο ανθρώπινος παράγων Σπουδαί   1973 Αρθρο τευχ. 2 και 3 σσ 361-375 και 182-196.
19 Βαλαώρας Β Ο περιορισμός των γεννήσεων απειλεί αμέσως την ανάπτυξιν Το Βήμα   1973 Αρθρο 18.2.1973  
20 Βαλαώρας Β Το δημογραφικό πρόβλημα Προσανατολισμοί   1973 Αρθρο τευχ. 3-4.  
21 Βαλαώρας Β Ανάλυσις της εν Ελλάδι Βρεφικής Θνησιμότητος Στατιστικός   1973 Αρθρο τευχη 1-2 σσ. 5-29
22 Βαλαώρας Β. Η δημογραφική ποιότης των Ελλήνων Το Βήμα   1974 Αρθρο 17.2.1974  
23 ΒαλαώραςΒ Η υπογεννητικότης οδηγεί την Ελλάδαν εις μαρασμόν Καθημερινή   1975 Αρθρο    
24 Βαλαώρας Β Αυξάνονται οι γεννήσεις στις πόλεις και μειώνονταιστην ύπαιθρο Η Καθημερινή   1976 Αρθρο 14.11.1976  
25 - Η υπογεννητικότητα των Ελλήνων και αι προκληται εκτρώσεις Πρακτικά Iατρικής Εταιρείας Αθηνών   1979α Αρθρο   σσ 1-37.
26 - Ανακόπτεται η υπογεννητικότητα των Ελλήνων Τα Νέα   1979β Αρθρο 4.11.1979.  
27 - Τα προβλήματα της δημογραφίας μας Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών   1980α Αρθρο τευχ. 55 σσ 358-403.
28 - Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερο ήμισυ του ΧΧ αιώνα ΕΣΥΕ Αθήνα 1980β Βιβλίο   143 σ.
29 Βαλαώρας Β Οι δημογραφικές προβληματικές επαρχίες της Ελλάδος Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών   1984α Αρθρο τομ. 59 σσ. 276-295.
30 Βαλαώρας Β Ελληνικοί Πίνακες Επιβιώσεως 1980 Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών Συνεδρία 22.11.84   1984β Αρθρο τομ. 59 σσ 405-436.
31 - Το παρόν και το μέλλον του πληθυσμού της Ελλάδος   Αθήνα. 1986      
32 - Αδυναμίες των ληξιαρχικών μας καταγραφών καί βρεφική θνησιμότης τών Ελλήνων Παρνασσός   1988 Βιβλίο τομ. Α σσ. 429-445.
33 Βαρβαρέσος Κ Η θεωρία του πληθυσμού   Αθήναι. 1912 Βιβλίο    
34 Βενετάκης Β Η εξέλιξις του Ελληνικού πληθυσμού μέχρι του έτους 2001 Νέα Οικονομία   1966 Αρθρο τευχ 6 σσ 443-450.
35 - Ναί ή όχι στις αμβλώσεις Το Βήμα   1986 Αρθρο 9.02.1986.  
36 Bλάχος Α Χαρακτηριστικά του ελληνισμού Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών   1986 Αρθρο τομ. 61  
37 Βλάχος Γ Η υπογεννητικότητα οδηγεί στην απονεύρωση του ελληνικού πληθυσμού Οικονομικός Ταχυδρόμος   1988 Αρθρο 1.12.1988  
38 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης Κ' Συνεδρίαση 7 Δεκεμβρίου 1978   1978 Συνέδριο    
39 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΟΓ' Συνεδρίαση 20 Φεβρουαρίου 1979   1979 Συνέδριο    
40 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΛΓ' Συνεδρίαση ΛΓ΄   1984 Συνέδριο    
41 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΠΙ' Συνεδρίαση 29 Μαρτίου 1984   1984 Συνέδριο    
42 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΠΕ' Συνεδρίαση 14 Φεβρουαρίου 1986   1986 Συνέδριο    
43 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΡΜ' Συνεδρίαση 26 Μαίου1986   1986β Συνέδριο    
44 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΡΜΒ' Συνεδρίαση 28 Μαίου1986   1986β Συνέδριο    
45 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΡΜΕ' Συνεδρίαση 2 Ιουνίου1986   1986β Συνέδριο    
46 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΡΜΖ' Συνεδρίαση 4 Ιουνίου1986   1986β Συνέδριο    
47 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΡΜΗ' Συνεδρίαση 5 Ιουνίου1986   1986β Συνέδριο    
48 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης Κ' Συνεδρίαση 7 Νοεμβρίου 1991   1991 Συνέδριο    
49 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΛΕ' Συνεδρίαση 28 Νοεμβρίου 1991   1991 Συνέδριο    
50 Βουλή των Ελλήνων Πόρισμα της διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας και διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του   Αθήνα 1993 Μελέτη/Ερευνα Φεβρουάριος 1993.  
51 Βουλή των Ελλήνων Πρακτικά Συνεδρίασης ΣΘ' Συνεδρίαση 19 Μαρτίου 1993   1993α Συνέδριο    
52 Γεν.Γραμ.Ισότητας των δύο Φύλλων Δικαιώματα και υποχρεώσεις της εργαζόμενης γυναίκας στη μισθωτή εργασία   Αθήνα. 1988 Βιβλίο    
53 Γείτονα Μ., Κυριοπουλος Γ Πολιτική και κοινωνική πολιτική στην Τρίτη ηλικία: η ευρωπαϊκή και η ελληνική εκδοχή   Αθήνα. 1994 Βιβλίο Υγεία και κοινωνική προστασία στην Τρίτη ηλικία σσ 319-329
54 Γιαγκάκης Γ Συστηματική θεώρηση των ελληνικών νησιών 1951-1981 εκδ. Βιβλ. των Βιβλιόφιλων Αθήνα 1984 Βιβλίο   127 σ.
55 Γιαγκάκης Γ Η αντίρροπη πληθυσμιακή και οικονομική εξέλιξη της Μυκόνου και της Τήνου εκδ. Σπανού Αθήνα 1985 Βιβλίο   63 σ.
56 Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Α. Τα προσχέδια νόμου για την άμβλωση: υποκρισία τέλος Το Βήμα   1985 Αρθρο 20.10.1985.  
57 Γκιόκας Μ Σέ πενήντα χρόνια δεν θα υπάρχουν Ελληνες ! Οικονομικός Ταχυδρομος   1994 Αρθρο 12.5.1994.  
58 Γλύστρας Ν Κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Ελευθεροτυπία   1986 Αρθρο 6.8.1986  
59 Γρηγοριάδου Α., Πηγαδάς Α., Δαρδαβέσης Θ., Κατσουγιαννόπουλος Β Ωρίμανση και γήρανση του ελληνικού πληθυσμού Ελληνική Ιατρική   1990 Αρθρο τομ. 2 σσ 126-182.
60 Γλυτσός Ν Περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα. Δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά ΚΕΠΕ Αθήνα 1988 Μελέτη/Ερευνα   346 σ.
61 Δαμίγου Α Γηροκομείο η... Ελλάς Ελεύθερος Τύπος   1969 Αρθρο 8.1.1989  
62 Δανέζης Ι Η τεχνητή έκτρωσις ώς διεθνές και ελληνικόν πρόβλημα Ιατρική   1969 Αρθρο τευχ. 15 σσ 195-205
63 Δανέζης Ι, Τριχόπουλος Δ Η αποτελεσματικότης των αντισυλληπτικών μεθόδων Ιατρική   1974 Αρθρο τευχ.25 σσ 3-10
64 Δανέζης Ι, Τριχόπουλος Δ Υπεύθυνη γονιμότητα και Υγεία Ιπποκράτης   1978 Αρθρο τευχ. 1  
65 Δανέζης Ι Δικαιώματα της γυναίκας και γονιμότητα Materia Medica Greca   1978 Αρθρο τευχ. 5  
66 Δεμαθάς Ζ., Τσιλένης Σ Προβλέψεις πληθυσμού και απασχόλησης στα πρόσφατα σχέδια της Αθήνας Σύχρονα Θέματα   1986 Αρθρο τευχ. 27 σσ 19-28.
67 Δερμεντζόπουλος Α Η αλήθεια γύρω από το πληθυσμιακό μας πρόβλημα   Αθήναι 1977 Βιβλίο   87 σ
68 Δημητράς Η Κοινωνικοδημογραφικαί εξελίξεις εις την Ελλάδα 1922-1971 Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1971 Αρθρο τευχ. 9-10 σσ 67-77
69 Δημητράς Η , κ.α Εξελίξεις και προοπτικαί του πληθυσμού της Ελλάδος1920-1985 ΕΚΚΕ Αθήνα 1973 Βιβλίο   64 σ
70 Δοκορφίκη Ε Αμβλώσεις, ο αφανισμός του Έθνους Ευρωεκδοτική Αθήνα 1985 Βιβλίο   250 σ
71 Δοντάς Α, Κοροξενίδης Γ , Μαρκέτος Σ, Μπατρινός Μ, Παλαιολόγος Α, Πάτρας Λ Προβλήματα μεγάλων ηλικιών Ιατρική   1971 Αρθρο τευχ. 20.  
72 Δοντάς Α ,Δανέζης Ι, Δρακάτος Κ , Λαμπίρη-Δημάκη Ι , Μουσούρου Δ, Πεπελάσης Α, Χριστοδούλου Γ Προβλήματα μεγάλων ηλικιών Ιατρική   1974 Συνέδριο τευχ. 26  
73 Δοντάς Α Η τρίτη ηλικία - Προβλήματα και δυνατότητες   Αθήνα 1981 Βιβλίο    
74 Δρακάτος Κ Η γήρανσις του ελληνικού πληθυσμού υπό δημογραφικήν εποψιν Ιατρική   1974 Αρθρο τευχ. 5  
75 Δρακάτος Κ Προβλήματα μεγάλων ηλικιών Ιατρική   1975 Αρθρο τομ. 26, τευχ. 5  
76 Δρεττάκης Μ Επερώτηση σχετικώς με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας Πρακτικά της Βουλής: Συνεδρίαση ΟΓ'   1979 Συνέδριο 20.02.1979  
77 Δρετάκης Μ, Τσίμπος Κ Η επίδραση της μετανάστευσης της αστικοποίησης και της εκπαίδευσης στη γονιμότητα στην Ελλάδα Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1980 Αρθρο τευχ. 39-40 σσ 233-239
78 Δρετάκης Μ Η επαρχία παύει να είναι πηγή ανανέωσης του πληθυσμού Το Βήμα   1983 Αρθρο    
79 Δρεττάκης Μ Γιατί οξύνεται το δημογραφικό πρόβλημά μας Ελευθεροτυπία   1987 Αρθρο 11.5. 1987  
80 Δρεττάκης Μ Επερώτηση σχετικά με την πολιτική της Κυβέρνησης απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας Πρακτικά της Βουλής: Συνεδρίαση ΠΕ'   1986 Συνέδριο 14.2.86  
81 ΔρεττάκηςΜ Δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα 1961-1990 ΙΑΔΗΠ Αθήνα 1996 Βιβλίο   91 σ.
82 ΕΔΗΜ Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα: εθνικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Πρακτικά Δημογραφικής Ημερίδας Αθήνα 1985 Συνέδριο   205 σ.
83 ΕΔΗΜ Ευρωπαϊκή δημογραφική κοινότητα - η θέση της Ελλάδας Πρακτικά Δημογραφικού Διημέρου Αθήνα 1988 Συνέδριο   212 σ
84 ΕΔΗΜ-INED Ελληνογαλλικό Συνέδριο Δημογραφίας   Αθήνα 1990 Συνέδριο   424 σ
85 Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Παγκόσμια Συνέλευση Γήρατος Οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα Εθνική Έκθεση Αθήνα 1982 Μελέτη/Ερευνα Ηνωμένα Έθνη- Βιέννη 1982 65 σ.
86 Εθνικό Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών Απόδημοι Έλληνες   Αθήναι 1972 Βιβλίο   158 σ.
87 ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ποιοί ξεκληρίσανε την ελληνική οικογένεια. Οικονομικός Ταχυδρόμος   1993 Αρθρο 11.3.1993  
88 - Χριστιανοί γεννάτε! γιατί χανόμαστε Ελευθεροτυπια   1990 Αρθρο 18.11.1992  
89 Ελληνική Εταιρεία Ευγονικής και Γενετικής του Ανθρώπου Προβλήματα αναπαραγωγής του ελληνικού πληθυσμού Ελληνική Ιατρική   1975 Αρθρο Μάϊος-Ιούνιος σσ 187-216.
90 Έμκε-Πουλοπούλου Η. Πληθυσμιακές Διαρθρώσεις Μαλλιάρης Θεσσαλονίκη 1982 Βιβλίο τόμος 5/6 σσ 14-57
91 'Εμκε-Πουλοπούλου Η Δημογραφική γήρανση στην Ελλάδα Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1983 Αρθρο Μαλλιάρης: Ελλάδα Ιστορία Πολιτισμός σσ 35-51
92 Έμκε-Πουλοπούλου Η Προβλήματα μετανάστευσης παλιννόστησης ΙΜΕΟ-ΕΔΗΜ Αθήνα 1986 Βιβλίο τευχ 49 638 σ
93 Έμκε-Πουλοπούλου Η Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα: εξελίξεις αίτια προοπτικές επιπτώσεις Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού Αθήνα 1987 Βιβλίο   143 σ
94   Δεδομένα της μεταπολεμικής δημογραφικής εξέλιξης στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ ΕΔΗΜ Αθήνα 1988 Βιβλίο   σσ 28-51
95 Έμκε-Πουλοπούλου Η Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές Παπαζήσης Αθήνα 1988 Βιβλίο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα-η θέση της Ελλάδας σσ. 357-386
96 Έμκε-Πουλοπούλου Η Πληθυσμιακές διαρθρώσεις Μαλλιάρης Αθηνα 1989 Βιβλίο Παπαζήσης: Η Ελλάδα προς το 2000 τμ.7 σσ 14-57
97 Εμκε- Πουλοπούλου Η Μετανάστες καί πρόσφυγες στην Ελλάδα Εκλογή   1990 Βιβλίο Μαλλιάρης: Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός σσ. 1-112
98 Εμκε-Πουλοπούλου Η Δημογραφική γήρανση καί εισόδημα τών ηλικιωμένων στήν Ελλάδα Κοινωνική Εργασία   1991 Αρθρο Απρίλιος-Σεπτέμβριος σσ. 221-244
99 Έμκε-Πουλοπούλου Η Δημογραφική γήρανση φτώχεια και εισοδήματα των ηλικιωμένων στην Ελλάδα   Αθήνα. 1994α Βιβλίο τευχ. 2 σσ 331-374
100 Έμκε-Πουλοπούλου Η Δημογραφική γήρανση καί εισόδημα τών ηλικιωμένων στίς χώρες της Ευρώπης και στήν Ελλάδα Νεα Σύνορα Αθήνα 1994β Βιβλίο Γ.Κυριόπουλος κ.ά.: Υγεία και κοινωνική προστασία στην τρίτη ηλικία σσ. 343-378
101 Eμκε-Πουλοποϋλου Η Το δημογραφικό εκδ. Ελλην Αθήνα 1994γ Βιβλίο Β. Κοτζαμάνης Λ. Μαράτου- Αλιπράντη (επιμ.): Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα 277 σ.
102 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος Στατιστική της Φυσικής Κίνησης του Πληθυσμού της Ελλάδος.     1956-1994 Μελέτη/Ερευνα    
103 - Στατιστική Επετηρίς   Αθήνα 1956-1987 Μελέτη/Ερευνα    
104 - Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο   Αθήνα 1986-1994 Περιοδικό    
105 ΕΣΥΕ Αποτελέσματα απογραφής-πληθυσμού-κατοικιών της 7.4.1951 ΕΣΥΕ Αθήνα 1951 Μελέτη/Ερευνα    
106 ΕΣΥΕ Αποτελέσματα απογραφής-πληθυσμού-κατοικιών της 19.3.1961 ΕΣΥΕ Αθήνα 1961 Μελέτη/Ερευνα    
107 ΕΣΥΕ Αποτελέσματα απογραφής-πληθυσμού-κατοικιών της 4.3.1971 ΕΣΥΕ Αθήνα 1971 Μελέτη/Ερευνα    
108 ΕΣΥΕ Αποτελέσματα απογραφής πληθυσμού-κατοικιών της Ελλάδας ΕΣΥΕ Αθήνα. 1981 Μελέτη/Ερευνα    
109 ΕΣΥΕ Έκθεσις δοκιμαστικής έρευνας επί των κινήτρων και των συνθηκών μεταναστεύσεως του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών ΕΣΥΕ Αθήναι 1962 Μελέτη/Ερευνα   46 σ
110 ΕΣΥΕ Ελληνικοί πίνακες επιβιώσεως ΕΣΥΕ Αθήναι 1964 Μελέτη/Ερευνα   49 σ.
111 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος Η μετανάστευσις προς την Περιφέρειαν Πρωτευούσης ΕΣΥΕ Αθήναι 1964 Μελέτη/Ερευνα    
112 ΕΣΥΕ Δημογραφικαί ροπαί και μελλοντικαί προεκτάσεις του πληθυσμού της Ελλάδος 1960-1985 ΕΣΥΕ Αθήνα 1966 Μελέτη/Ερευνα   75 σ.
113 ΕΣΥΕ Πρότυποι πίνακες θνησιμότητος ΕΣΥΕ Αθήνα 1969 Μελέτη/Ερευνα    
114 ΕΣΥΕ Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ού αιώνος ΕΣΥΕ Αθήναι 1980 Μελέτη/Ερευνα   143 σ.
115 Ζάπα Τ Ελλάδα: καλά γεράματα Εβδόμη   1987 Αρθρο    
116 Ζάρας Ι Το πρόβλημα του γήρατος εις την Ελλάδα Εκδ. Συμβουλίου Επιμορφώσεως εις την Κοινωνικήν Εργασίαν Αθήνα 1974 Βιβλίο 22.1.1987 119 σ.
117 Ζολώτας Ξ Μετανάστευσις και οικονομική ανάπτυξη Τράπεζα της Ελλάδος Αθήνα 1966 Βιβλίο   74 σ.
118 Θεοδωρή Ε., Καββαδία Π., Κατοχιανού Δ Βασικά στοιχεία κατά νομό και περιφέρεια ΚΕΠΕ Αθήνα 1986 Μελέτη/Ερευνα   187 σ.
119 Θεοφίλου Μ Μερικαί όψεις της γεωγραφίας του πληθυσμού της Ελλάδος Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1975 Αρθρο   σσ 85-102.
120 Θωμαίδης Δ. Αυτογενοκτονία. Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και της Ευρώπης   Θεσσαλονίκη 1989 Βιβλίο τευχ. 23  
121 ΙΑΔΗΠ Ετήσια Έκθεση για την δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα   Αθήνα 1991 Μελέτη/Ερευνα   79 σ.
122 ΙΑΔΗΠ Δημογραφική Ενημέρωση     1989- 1993 Περιοδικό    
123 Καβουριάρης Ε Σχέσεις της δημογραφίας με τα άλλα μεγέθη της Ελληνικής Κοινωνίας ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985 Βιβλίο τεύχη 1-15 σσ 137-139
124 Καβουριάρης Μ, Συμεωνίδου Χ Ανάλυση των σχέσεων και της αντιστοιχίας ανάμεσα στην οικονομική πολιτική και τα μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών.     1986 Βιβλίο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα  
125 Καδάς Δ ,Μαύρος Κ, Δανέζης Ι, Ζαβιτσιάνος Ξ, Τριχόπουλος Δ Συχνότητα των προκλητών εκτρώσεων σε ανύπαντρες και παντρεμένες γυναίκες της Αθήνας Ιπποκράτης   1978 Αρθρο τευχ. 4.  
126 Κάλλας Χ Χώρος και πληθυσμός της Κέρκυρας του 17ου αιώνα   Κέρκυρα 1988 Βιβλίο   201 σ.
127 Καλλίγας Κ Αιμορραγία εργατικού δυναμικού Βιολογικός μαρασμός της χώρας.            
128 Καλλιτσουνάκης Δ Το δημογραφικό πρόβλημα Σύγχρονα Θέματα   1962 Αρθρο   σσ 175-178
129 Κανελλόπουλος Α Οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα ΚΕΠΕ Αθήνα 1984 Βιβλίο τευχ. 12  
130 Καννελόπουλος Α   Η Καθημερινή   1992 Αρθρο    
131 Κατάκη Χ Οι τρείς ταυτότητες της Ελληνικής οικογένειας Κέδρος Αθήνα 1984 Βιβλίο 51992 209 σ.
132 Κανελλακη Α Συμβολή εις την μελέτη της βρεφικής θνησιμότητας εν Ελλάδι Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα 1955 Ακαδ. Εργασία    
133 Κανελλοπούλου Κ Γιατί πρέπει να ιδρυθεί Εθνικό Κέντρο Δημογραφικών Ερευνών: Η μείωση της γεννητικότητας οδηγεί σε δραματική γήρανση τον πληθυσμό και σε βαθμιαίο αφανισμό του λαού μας. Οικονομικός Ταχυδρόμος   1992 Αρθρο    
134 Καννελόπουλος Κ Εσωτερική μετανάστευση ΚΕΠΕ Αθήνα 1992 Βιβλίο 25.6.1992 73 σ.
135 Καράλης Γ Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος δημιουργει αδιέξοδα Οικονομικός Ταχυδρόμος   1971 Αρθρο    
136 Κασιμάτη Κ Μετανάστευση και παλιννόστηση. Η προβληματική της δεύτερης γενίας ΕΚΚΕ Αθήνα     13.5.1971  
137 Κατοχιανού Δ Κοινωνική και οικονομική σημασία των πληθυσμιακών ανακατατάξεων στην μεταπολεμική Ελλάδα ΕΔΗΜ Αθήνα 1988 Βιβλίο   σσ 180-197
138 Κατσανοπούλου Μ Οι γυναίκες αποφεύγουν τη γονιμότητα. Το Βήμα   1985 Αρθρο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα- η θεση της Ελλάδας  
139 Κατσουγιαννόπουλος Β. Η γεννητικότης εν Ελλάδι κατά τα έτη 1956-1967   Θεσσαλονίκη 1970 Βιβλίο 10.2.1985 96 σ.
140 Κατσουγιαννόπουλος Β. Εδιπίδης Θ. Σύγχρονοι δημογραφικαί ροπαί της Ελλάδος 1951-1971 Επιστημονική Επετηρίς Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκη 1975 Μελέτη/Ερευνα   σσ 451-553
141 Κατσουγιαννόπουλος Β., Εδιπίδης Θ Η βρεφική θνησιμότητα στα Βαλκανικά κράτη Δελτίον Πρακτικών της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης   1979 Περιοδικό τόμος Ι' τεύχος ΙΙ σσ 57-64.
142 Kayser B Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος ΕΚΚΕ Αθήνα 1968 Βιβλίο   152 σ.
143 Kayser B.,Thomson K., Κούκης Β Οικονομικός και κοινωνικός Άτλας της Ελλάδας ΕΚΚΕ. Αθήνα 1964 Βιβλίο    
144 Κ.Ε.Π.Ε Ελληνισμός εξωτερικού   Αθήναι 1972 Βιβλίο   38σ.
145 ΚΕΠΕ Σχέδιον Προτύπου Μακροχρονίου Αναπτύξεως της Ελλάδος (1972-1987)   Αθήνα. 1972 Μελέτη/Ερευνα    
146 Κέντρον Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών Ανθρώπινοι πόροι   Αθήναι. 1976 Μελέτη/Ερευνα    
147 ΚΕΠΕ-Υπουργείο Συντονισμού Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως 1976-1982. Προκαταρκτικά Εθνικό Τυπογραφείο. Αθήνα 1977 Μελέτη/Ερευνα Έκθεση Ομάδας Εργασίας  
148 ΚΕΠΕ Ο πληθυσμός της Ελλάδας: εξελίξεις και θεωρήσεις   Αθήνα 1978 Βιβλίο   174 σ.
149 ΚΕΠΕ-Υπουργείο Συντονισμού Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως 1978-1982. Προκαταρκτικά Εθνικό Τυπογρφείο Αθήνα 1979 Μελέτη/Ερευνα    
150 ΚΕΠΕ Δημογραφική ανάλυση και προβολή του πληθυσμού κατά Περιφέρεια μέχρι το 2001 αδημοσίευτη μελέτη Αθήνα 1989 Μελέτη/Ερευνα    
151 Κιόχος Π Ανάλυση του δημογραφικού προβλήματος της Θράκης από το 1951 μέχρι το 1984. Κέντρο Οικονομικών και Διοικητικών Ερευνών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Αθήνα 1991 Βιβλίο   110 σ.
152 Κολλάρου Τ.Α Μουσούρου Λ.Μ Παλιννόστηση. Στοιχεία και συμπεράσματα από μιά εμπειρική έρευνα   Αθήνα 1980 Βιβλίο    
153 Κοντοπυράκης Ε Δημογραφικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους Το Βήμα   1991 Αρθρο    
154 Κοτζαμάνης Β Η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο: Συγκριτικά στοιχεία για τη δημογραφική εξέλιξη στη μεταπολεμική περίοδο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1986 Αρθρο 21.6.1991 σσ 82-132.
155 Κοτζαμάνης Β Πληθυσμός νοικοκυριά κατοικίες και οικοδομική δραστηριότητα (η επίδραση των δημογραφικών αλλαγών στην αγορά κατοικίας) Τεχνικά Χρονικά   1987 Αρθρο τευχ. 63 σσ 203-232.
156 Κοτζαμάνης Β Η πορεία της γεννητικότητας και της ολικής γονιμότητας στη μεταπολεμική περίοδο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1988 Αρθρο τευχ. 2 σσ 136-190.
157 Κοτζαμάνης Β Η πορεία της έγγαμης γονιμότητας στη μεταπολεμική περίοδο: τάσεις προοπτικές και ερωτήματα που ανακύπτουν από τα κυρίαρχα ερμηνευτικά σχήματα της πτωτικής της πορείας Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1989 Αρθρο τευχ. 70 σσ 44-83.
158 Κοτζαμάνης Β Η κινητικότητα του αγροτικού πληθυσμού στην δεκαετία 1940-1950 και η αναδιάρθρωση του κοινωνικού-δημογραφικού χάρτη της μεταπολεμικής Ελλάδας: μιά πρώτη προσέγγιση. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1990α Αρθρο τευχ. 72 σ.σ. 97-126.
159 Κοτζαμανης Β Δημογραφικές εξέλιξεις και επεμβάσεις στον τομέα του πληθυσμού στην μεταπολεμική περίοδο ΕΔΗΜ-ΙΝΕD Αθήνα 1990β Συνέδριο τευχ. 77 σσ 75-109
160 Κοτζαμανης Β Δημογραφικές εξελίξεις πληθυσμιακές ανακατατάξεις και δημογραφική έρευνα στην μεταπολεμική Ελλάδα ΕΚΚΕ Αθήνα 1993α Βιβλίο Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου Δημογραφίας. σσ 75-109
161 Κοτζαμάνης Β Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές (μερικές σκέψεις με αφορμή τους πρόσφατους προβληματισμούς για το δημογραφικό "πρόβλημα" της Ελλάδας) ΕΚΛΟΓΗ   1993β Αρθρο Η Κοινωνική Έρευνα στην Ελλάδα σήμερα σσ 119-143.
162 Κοτζαμάνης Β Δημογραφική γήρανση στη μεταπολεμική Ελλάδα Κοινωνική Εργασία   1993γ Αρθρο τευχ. 96 σ.σ. 119-143.
163 Κοτζαμάνης Β Δημογραφική πολιτική και πολιτικές παρέμβασης στην πορεία των δημογραφικών συνιστωσών: δυνατότητες και όρια Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών   1994α Αρθρο τευχ. 32 σ.σ.49-82
164 Κοτζαμάνης Β Δημογραφικές ανησυχίες και δημογραφική πολιτική Σύγχρονα Θέματα   1994β Αρθρο τευχ.14 σσ. 133-141.
165 Κοτζαμάνης Β, Πετράκος Γ Η μητροπολιτική συγκέντρωση στην Ελλάδα: εκτιμήσεις χρονολογικών σειρών για την περίοδο 1961-1991 Νέα Σύνορα. Αθήνα 1994γ Βιβλίο τευχ. 52-53 σ.σ221-242
166 Κοτζαμάνης Β Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαικής Κοινότητας: συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πορείες Νέα Σύνορα. Αθήνα 1994δ Βιβλίο Β.Κοτζαμανης Λ.Μαρατου: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σ.σ. 11-50
167 Κοτζαμάνης Β., Αλιπραντη Λ Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα Νέα Σύνορα Αθήνα 1994στ Βιβλίο Β.Κοτζαμάνης Λ.Μαράτου: Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα 451 σ.
168 Κοτζαμάνης Β Δημογραφική και κοινωνική γήρανση: μύθοι και πραγματικότητα. ΕΚΚΕ Αθήνα. 1996α Βιβλίο   25 σ
169 Kοτζαμάνης Β Αθήνα 1948-1995. Η Δημογραφική ανάδυση μιας Μητρόπολης Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1997 Αρθρο Γήρανση και Κοινωνία σ.σ. 3-30.
170 Κοτζαμάνης Β Η σύσταση και η διάλυση των έγγαμων συμβιώσεων στην Ελλάδα μια πρώτη προσέγγιση Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1998 Αρθρο 92-93  
171 Κυριαζή Ν Αναπαραγωγή του πληθυσμού Gutenberg Αθήνα 1992 Βιβλίο 94 232 σ.
172 Κυριόπουλος Γ., Γεωργούση Ε., Σκουτέλης Γ Υγεία και κοινωνική προστασία στην Τρίτη ηλικία   Αθήνα 1994 Βιβλίο    
173 Κυρυκοπούλου Π Η υπογεννητικότητα εγκυμονεί κινδύνους. Η Βραδυνή   1989 Αρθρο   374 σ.
174 Κωλέτση Κ. Υπογεννητικότητα: κοινωνική έρευνα: μέτρα για τα νέα ζευγάρια Ελευθεροτυπία   1986 Αρθρο 22.1.1989  
175 Κωλέτση Κ Υπογεννητικότητα: κοινωνική έρευνα Ελευθεροτυπία   1986 Αρθρο 30.7.1986.  
176 Κωλέτση Κ Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ελευθεροτυπία   1986 Αρθρο 28.3.1986.  
177 Λούρος Ν. Η επίπτωσις των εκτρώσεων επί του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδος Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών   1967 Αρθρο 28.7.1986  
178 - Τα προβλήματα της δημογραφίας μας Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών   1980 Αρθρο τευχ. 48 σσ 396- 404.
179 Μαλάμος Γ Ο μαλθουνιασμός και το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος   Αθήναι 1975 Ακαδ. Εργασία τευχ. 55  
180 Μάνσολας Α Πολιτειογραφικαί πληροφορίαι περί Ελλάδας Εθν. Τυπογραφείο Αθήναι 1867 Μελέτη/Ερευνα   86 σ
181 Μάος Β Οι οικονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1983α Αρθρο   211 σ.
182 Μάος Β Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού παραγωγικών ηλικιών στην Ελλάδα Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1983β Αρθρο τευχ 49 σσ 3-34.
183 Μάργαρης Ν Δεν υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα Το Βήμα   1986 Αρθρο τευχ. 50 σσ 91-121.
184 Ματσανιώτης Ν., Τζουμάκα-Μπακούλα Χρ Πανελλήνια Περιγεννητική Ερευνα Πρακτικά Ακαδημιας Αθηνών   1987 Αρθρο 9.7.1986  
185 Μαυρομάτης Σ Βασικαί δημογραφικαί μεταβολαί της περιόδου 1951-1971: το χωρονομικόν πρότυπον της Κρήτης ΥΠΑ Κρήτης Ηράκλειο 1970 Μελέτη/Ερευνα    
186 Μαυρομάτης Σ Βασικές δημογραφικές μεταβολές στην Κρήτη κατά την περίοδο 1951-1971 Επιθ. Κοινωνικών Ερευνών   1977 Αρθρο   49 σ.
187 Μερίκας Γ Τά μεγάλα σύγχρονα δημογραφικά προβλήματα της Ελλάδος Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών   1983 Αρθρο 30-31 σσ 121-169.
188 Μισελ Α Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου Gutenberg Αθήνα 1981 Βιβλίο τομ. 62 σσ. 383-410.
189 Μιχαηλίδης Σ Έκτρωση-μύθοι και πραγματικότητα Κοινωνία   1980 Βιβλίο   299 σ.
190 Μουσούρου Λ Η Ελληνική Οικογένεια Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν. Αθήνα 1984 Βιβλίο τομ.4  
191 Μουσούρου Λ Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας Gutenberg Αθήνα 1989 Βιβλίο    
192 Μουσούρου Λ Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη Gutenberg Αθήνα 1991 Βιβλίο   204 σ.
193 Μπαλούρδος Δ Η γονιμότητα ως καταναλωτικό αγαθό Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1988 Αρθρο   230 σ.
194 Μπαλούρδος Δ Η αναπαραγωγική συμπεριφορά στο κατώφλι του 2000 Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1989 Αρθρο τευχ. 69 σσ 112-133.
195 Μπαλούρδος Δ Δημογραφική κατάσταση και προοπτικές του πληθυσμού της Ελλάδας ΙΠΑ Αθήνα 1989 Βιβλίο 75 σσ 120-169.
196 Μπαλούρδος Δ Δημογραφικές διαστάσεις της διανομής του εισοδήματος ΙΠΑ Αθήνα. 1993 Ακαδ. Εργασία   151 σ
197 Μπαλούρδος Δ Δημογραφική γήρανση διανομή του εισοδήματος Νέα Σύνορα Αθήνα 1994 Βιβλίο    
198 Μπέης Κ Ενθάρρυνση των γεννήσεων με εκτρώσεις Ελευθεροτυπία   1986 Αρθρο Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Σ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σσ. 379-388
199 Μπεριάτος Η Εξελίξεις και επιπτώσεις της μεταναστευτικής κίνησης στον νησιωτικό χώρο Επιθ. Κοινωνικών Ερευνών   1990 Αρθρο 18.2.1986.  
200 Μυριζάκης Ι Οι ηλικιωμένοι στην Ελλάδα Επιθ.Κοιν.Ερευνών   1981 Αρθρο 77 σσ 15-61
201   Δυσμενείς οι δημογραφικές προοπτικές. Νέα Οικονομία   1965 Αρθρο τευχ. 42-43 σσ 201-210 .
202 Οικονόμου Χ Δημογραφικά φαινόμενα και ανάπτυξη Οικονομικός Ταχυδρόμος   1971 Αρθρο    
203 Ομάς Επιστημόνων Η επιβίωσις του ελληνικού λαού   Αθήνα. 1947 Μελέτη/Ερευνα 4.11.1971  
204 Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος Τι δικαιούμαι; Αθήνα.     1987 Βιβλίο    
205 Ορφανίδης Ν Πολύ υψηλή ακόμη η βρεφική θνησιμότητα Το Βήμα   1979 Αρθρο    
206 Ορφανίδης Ν 800 εκτρώσεις την ημέρα 30000 το χρόνο Το Βήμα   1981 Αρθρο 5.12.1979  
207 Πάλλη-Πετραλιά Φ Η άτεκνη χώρα: Δημογραφική εξέλιξη – Προοπτικές Σιδέρης Αθήνα 1997 Βιβλίο 22.2.1981  
208 Παμπούκης Π Το δημογραφικόν μας ζήτημα Σύγχρονα Θέματα     Αρθρο   206 σ.
209 Παναγιωτόπουλος Β Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου Ιστορικό Αρχείο Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα 1987 Βιβλίο   σσ 196-207.
210 Παπαδάκης Μ Περιφερειακή δημογραφική ανάλυσις Ελλάδος ΚΕΠΕ Αθήναι 1965 Μελέτη/Ερευνα   414 σ.
211 Παπαδάκης Μ. Εξελίξεις και προοπτικές της αναπαραγωγικότητας του ελληνικού πληθυσμού   Αθήνα 1979 Βιβλίο    
212 Παπαδάκης Μ Τάσεις και διαφοροποιήσεις της συχνότητας των προγαμιαίων συλλήψεων στην Ελλάδα Ιπποκράτης   1983 Αρθρο   162 σ.
213 Παπαδάκης Μ, Πολιτική για την γονιμότητα ΕΔΗΜ Αθήνα 1985α Βιβλίο τεύχ. 6 σσ 487-499.
214 - Μακροχρόνιες προοπτικές και τάσεις του ελληνικού πληθυσμού, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1985β Αρθρο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 53-59
215 Παπαδάκης Μ Δημογραφική πολιτική στην Ελλάδα και την ΕΟΚ ΕΔΗΜ Αθήνα 1988 Βιβλίο τευχ.56 σσ 20-55
216 Παπαδάκης Μ Μορφολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της γαμηλιότητας του ελληνικού πληθυσμού Επιθ. Κοινωνικών Ερευνών   1990 Αρθρο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή δημογραφική κοινότητα-η θέση της Ελλάδας σσ 72-81μ
217 Παπαδάκης Μ Τεχνικές ανάλυσης της κοινωνικής κινητικότητας εκδ. Βήτα Αθήνα 1993 Βιβλίο 76 σσ 240-265
218 Παπαδάκης Μ Μορφολογικά χαρακτηριστικά του εθνικού αστικου δικτύου Νέα Σύνορα Αθήνα 1994 Βιβλίο   92 σ
219 Παπαδάκης Μ , Τσίμπος Κ Περιφερειακοί πίνακες επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού εκδ. Βήτα Αθήνα 1993 Βιβλίο Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Σ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σσ. 203-219
220 Παπαευαγγέλου Γ., ΡουμελιώτουΚαραγιάννη Αρχές και μέθοδοι οικογενειακού προγραμματισμού   Αθήνα 1970 Βιβλίο   83 σ
221 Παπαευαγγέλου Γ., Τσίμπος Κ Κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις από τις δημογραφικές εξελίξεις του Ελληνικού 1πληθυσμού (1960-2001).,   Αθήνα 1983 Βιβλίο   200 σ
222 Παπαευαγγέλου Γ, Τσίμπος Κ Πίνακες επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού κατά αιτία θανάτου Επιθ. Κοινωνικών Ερευνών   1990 Αρθρο   89 σ
223 Παπαευαγγέλλου Γ, Τσίμπος Κ Ιατρική Δημογραφία και Οικογενειακός Προγραμματισμός εκδ. Βήτα Αθήνα 1993 Βιβλίο 77 σσ 127-148.
224 Παπαευαγγέλλου Γ., Τσίμπος Κ Θνησιμότητα τού ελληνικού πλθυσμού κατά αιτία θανάτου Νέα Σύνορα Αθήνα 1994 Βιβλίο   155 σ
225 Παπακωνσταντινίδης Λ Αναζήτηση των οικονομικών και κοινωνικών αιτιών της δημογραφικής εικόνας της ελληνικής επαρχίας ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985 Βιβλίο Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Λ.: Οι δημογραφικές εξελίξεις στη Mεταπολεμική Ελλάδα σσ. 157-169
226 Πατινιώτης Ν Εξάρτηση και μετανάστευση η περίπτωση της Ελλάδας ΕΚΚΕ Αθήνα 1990 Βιβλίο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ. 112-198
227 Πατσούρος Γ Η ελληνοτουρκική διένεξη από δημογραφική άποψη   Ιωάννινα 1981 Βιβλίο   299 σ.
228 Πατσούρος Γ Δημογραφικό: το μέγα πρόβλημα. Οικονομικός Ταχυδρόμος   1993 Αρθρο    
229 Πεπελάσης Α Οι διάλογοι με το Βήμα: Στρατιωτική Θητεία. Το Βήμα   1985 Αρθρο 11.3.1993  
230 Πεπελάσης Δ Δημογραφική απειλή-σοβαρές επιπτώσεις θα έχει η υπογεννητικότητα στην οικονομία και στην εθνική μας ασφάλεια. Τα Νέα   1992 Αρθρο 10.11.1985  
231 Πετράκος Γ, Κοτζαμάνης Β Η μητροπολιτική συγκέντρωση και το μέγεθος της μητρόπολης στην Ελλάδα Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών   1993 Αρθρο 3.2.1992  
232 Πετρόπουλος Ν Κοινωνικοοικονομική κινητικότητα των αποδήμων Ελλήνων ΓΓΑΕ Αθήνα 1991 Βιβλίο τευχ. 11 σσ 105-127.
233 Πετρόπουλος Ν Παλιννόστηση 1971-1985: κοινωνικοοικονομικές καί δημογραφικές δομες Νέα Σύνορα. Αθήνα 1994 Βιβλίο   91 σ.
234 Πηγαδάς Α Η γεννητικότητα στη Μακεδονία-Θράκη και οι παράγοντες που την έχουν επηρεάσει (1865-1872) ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 1990 Ακαδ. Εργασία Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Λ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σσ. 243-275
235 Πολύζος Ι Δημογραφικά προβλήματα από την ανακατανομή του πληθυσμού στον Ελλαδικό χώρο ΕΔΗΜ Αθήνα 1988 Βιβλίο    
236 Πολύζος Ν. Η επικίνδυνος μείωσις της γεννητικότητος εις την Ελλάδα Νέα Οικονομία   1964 Αρθρο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα-η θέση της Ελλάδας σσ 162-179
237 Πολύζος Ν Δημογραφική κρίσις και εκπαίδευσις Οικονομικός Ταχυδρόμος   1966 Αρθρο    
238 Πολύζος Ν Η παλιννόστηση και όχι η μετανάστευση είναι το πρόβλημα Οικονομικός Ταχυδρόμος   1971α Αρθρο 25.4.1966  
239 - Το πληθυσμιακό οξύτατο πρόβλημα για την Ελλάδα αλλά ταυτόχρονα αγνοούμενο Οικονομικός Ταχυδρόμος   1971β Αρθρο 15.4.1971  
240 Πολύζος Ν Ποινή φονέως προβλέπουν οι θείοι και ιεροί κανόνες διά τα αντισυλληπτικά Το Βήμα   1974α Αρθρο 20.5.1971.  
241 Πολύζος Ν Απειλείται η εθνική μας ύπαρξη από την αλματώδη γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδος Οικονομικός Ταχυδρόμος   1974β Αρθρο 3.5.1974  
242 Πολύζος Ν Μεταναστευτική Πολιτική Οικονομικός Ταχυδρόμος   1976 Αρθρο 12.12.1974  
243 Πολύζος Ν Προγραμματισμένη δημογραφική πολιτική και βασικοί στόχοι της πληθυσμιακής πολιτικής Καθημερινή   1976 Αρθρο 6.5.1976  
244 - Κατακλυσμός γερόντων και γενοκτόνα υπογεννητικότητα στη χώρα μας Οικονομικός Ταχυδρόμος   1978 Αρθρο 15.9.1976  
245 Πολύζος Ν Μακροχρόνια στρατιωτική θητεία: προϊόν υπογεννητικότητος Οικονομικός Ταχυδρόμος   1979α Αρθρο 16.5.1978  
246 Πολύζος Ν Εξέλιξη του πληθυσμού και δημογραφική πολιτική στην Ελλάδα     1979β Συνέδριο 1.3.1979  
247 Πολύζος Ν Δημογραφική πρόκληση υπογεννητικότητα γήρανση. Εξάντας Αθήνα 1981 Βιβλίο 4ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο για τη συστηματική ανάλυση της δημογραφικής πολιτικής: ειδικώτερα για τη γονιμότητα και τη μετανάστευση.  
248 Πολύζος Ν Οικονομική δραστηριότητα και εθνική άμυνα απειλούνται από τη δημογραφική μας γήρανση Οικονομικός Ταχυδρόμος   1983 Αρθρο   225 σ.
249 - Όρκος Ιπποκράτη - αμβλώσεις - πενταετές Οικονομικός Ταχυδρόμος   1984 Αρθρο 15.9.1983  
250 - Χαρακτηριστικά της δημογραφικής κρίσης στην Ελλάδα ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985α Βιβλίο 26.4.1984.  
251 - Τρίτη Ευρωπαϊκή Δημογραφική Συνδιάσκεψη: Θέσεις Ελλάδος - Τουρκίας ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985β Βιβλίο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 21-30
252 - Δημογραφική παρακμή στις χώρες της ΕΟΚ και στην Ελλάδα ΕΔΗΜ Αθήνα. 1986 Βιβλίο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 169-176
253 - Δημογραφική ανισορροπία στη Μεσόγειο ΕΔΗΜ-INED Αθήνα. 1987 Βιβλίο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 13-27
254 Πολύζος Γ Δημογραφικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πληθυσμιακές ανακατατάξεις στην Αθήνα ΕΔΗΜ Αθήνα. 1988 Βιβλίο ΕΔΗΜ-INED: Ελληνο-γαλλικό Συνέδριο Δημογραφίας σσ 357-369
255 Πολύζος Ν., Τζιαφέτας Γ., Εμκε-Παυλοπούλου Η., Σιάμπου Γ. Πρόσφατη Δημογραφική Κατάσταση της Ελλάδας. Αίτια επιπτώσεις πολιτική. ΕΔΗΜ Αθήνα 1988 Βιβλίο ΕΔΗΜ:Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα-η θέση της Ελλάδας σσ 162-179
256 - Δημογραφική παρακμή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στην Ελλάδα   Αθήνα. 1988 Βιβλίο ΕΔΗΜ: Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα - η θέση της Ελλάδος 57 σ.
257 Πολύζος Ν Δημογραφική ανισότητα. και υπογεννητικότητα πλήττουν καίρια την σύγχρονη κοινωνία. Η Καθημερινή   1992 Αρθρο   σσ 13-27
258 Πολυχρονοπούλου Α. Η εν Ελλάδι συχνότης των αποξέσεων της μητρός   Αθήνα 1967α Αρθρο 10.6.1992  
259 - Τα αίτια της πτωσεως της γονιμότητας εν Ελλάδι Πρακτικά Ιατρικής Εταιρείας.   1967β Αρθρο    
260 Πολυχρονόπουλος Α., Τριχόπουλος Δ. Ο ρόλος των δι' αποξέσεων της μητρός προκλητών εκτρώσεων εις την ελάττωσιν της αναπαραγωγικότητος εν Ελλάδι Αρχεία Υγιεινής   1969 Αρθρο    
261 - Δημογραφικά χαρακτηριστικά και δημογραφικό πρόβλημα των χωρών-μελών της ΕΟΚ Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1980 Αρθρο τευχ. 2 σσ 105-113.
262 Πρεσβέλου Κ, Τεπέρογλου Α Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον ελληνικό χώρο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1976/ 1980 Αρθρο τευχ. 39-40  
263 Συμπόσιον του Συμβουλίου Επιμορφώσεως εις στην Κοινωνική Εργασίαν και του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος Προβλήματα Γεροντικής Ηλικίας     1975 Συνέδριο τευχ 28/ 39-40  
264 Ρέππας Π Η μετανάστευση από της αγροτικές και ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας (1961-1971)   Αθήνα 1978 Ακαδ. Εργασία 17-21.2.1975  
265 Ρουκουνάκης Ε Η μείωσις των γεννήσεων περισσότερον επικίνδυνος και της από την μετανάστευσιν     1964 Αρθρο   167 σ.
266 Ρουκουνάκης Εμμ. Αραιούται ο πληθυσμός εις τας καιρίας περιοχας Το Βημα   1970 Αρθρο    
267 - Πλήρης στασιμότης (πληθυσμού) η μεγάλη απειλή Το Βήμα   1971 Αρθρο 28.6.1970  
268 Σακέλλης Γ Πληθυσμός και εργατικό δυναμικό Γαβριηλίδης Αθήνα 1993 Βιβλίο 4.4.1971  
269 Σακέλλης Γ Δημογραφικά χαρακτηριστικά τής αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Νέα Σύνορα. Αθήνα 1994 Βιβλίο   233 σ.
270 Σαρδέλης Κ Ο Ελληνισμός και η...αριθμητική. Καθημερινή   1989 Αρθρο Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Λ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σσ. 315-329
271 Σβορώνος Ν Έκθεσις περί των δημογραφικών στατιστικών εν Ελλάδι Σπουδαί   1960 Αρθρο 1.1.1989  
272 Σερελέα Γ. Η τάσις γονιμότητας του ελληνικού πληθυσμού κατά την περίοδο 1956-1976 και οι δείκτες μετρήσεως της Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1979 Αρθρο 10 σσ 6-19.
273 Σερελέα Γ Δημογραφικά χαρακτηριστικά και δημογραφικό πρόβλημα των χωρών-μελών της ΕΟΚ Επιθ.Κοιν.Ερευνών   1980 Αρθρο τευχ. 36-37 σσ 248-261.
274 Σερελέα Γ Θνησιμότητα κατά οικογενειακή κατάσταση Νέα Σύνορα. Αθήνα 1994 Βιβλίο τευχ 39-40 σσ 353-370.
275 Σέττας Ν Το δημογραφικό και κοινωνικοοικονομικόν πρόβλημα της Ελλάδος Αγροτική Οικονομία   1964 Αρθρο Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Λ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σσ. 171-186
276 Σέττας Ν Τα αίτια της αστυφιλίας και της μεταναστεύσεως των αγροτών της Ευβοίας   Αθήνα 1965 Ακαδ. Εργασία 23 σσ 214-247.
277 Σιάμπος Γ Δημογραφικαί εξελίξεις εν Ελλάδι - 1950-1980 Αθήνα Εθν. Τυπογραφείο   1969 Μελέτη/Ερευνα   173 σ.
278 Σιάμπος Γ Δημογραφική εξέλιξις της νεωτέρας Ελλάδος 1821-1985   Αθήνα 1973 Βιβλίο   295 σ.
279 - Μιά τριακονταετία δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα   Αθήνα. 1985 Βιβλίο   168 σ.
280 Σιάμπος Γ Το σημερινό πληθυσμιακό πρόβλημα της Ελλάδος Επιλογή   1988α Αρθρο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 63-94
281 Σιάμπος Γ Η δημογραφική ενημέρωση ως βάση διαμόρφωσης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στην μεταπολεμική Ελλάδα ΕΔΗΜ Αθήνα. 1988β Βιβλίο ετήσια έκδοση: Η Ελληνική Οικονομία 1986-1987  
282 Σιάμπος Γ Η μείωση της θνησιμότητας και η επιμήκυνση της ζωής στην Ελλάδα ΑΣΟΕ Αθήνα 1988γ Συνέδριο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα-Η θέση της Ελλάδας σσ 93-112
283 Σιάμπος Γ Η δημογραφική γήρανση στην Ελλάδα Επιλογή   1989 Αρθρο Επιστημονική Επετηρίδα της ΑΣΟΕ  
284 Σιάμπος Γ Η δημογραφική εξελιξη στη μεταπολεμική Ελλάδα Νέα Σύνορα. Αθήνα 1994 Βιβλίο ετήσια έκδοση: Η Ελληνική οικονομία 1988-1990  
285 Σκιαδάς Ε Ιστορικό διάγραμμα δήμων της Ελλάδος 1833-1912 ΥΠ.. Εσωτερικων Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Αργολίδος Αθήνα 1993 Μελέτη/Ερευνα Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Λ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στημεταπολεμικ ή Ελλάδα σσ. 71-99
286 Σούλης Σ Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Το ξένο παράνομο εργατικό δυναμικό   Αθήνα 1985α Μελέτη/Ερευνα   734 σ.
287 Σούλης Σ Οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα και νέα οικογενειακά επιδόματα ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985β Βιβλίο Έκθεση ΟΟΣΑ 93 σ.
288 Σούλης Σ Το ξένο εργατικό δυναμικό δημογραφικές προεκτάσεις ΕΔΗΜ Αθήνα. 1988 Βιβλίο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 47-52
289 Σούλης Σ Δημογραφικές ανακατατάξεις και διλήμματα πολιτικής Κοινωνική Εργασία   1993 Αρθρο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή δημογραφική Κοινότητα- η θέση της Ελλάδας σσ 83-91
290 Σταυρόπουλος Α. Το πρόβλημα της τεκνογονίας και η εγκύκλιος της Εκκλησίας της Ελλάδος (1937)   Αθήναι 1977 Βιβλίο 29 σσ 7-25.
291 Στεφάνου Δ Ο πληθυσμός της γής ο περιορισμός των γεννήσεων και το δημογραφικό μας πρόβλημα   Αθήνα. 1963 Βιβλίο   172 σ.
292 Στρογγύλης Απ Η Ελλάδα μικραίνει. Έθνος   1989 Αρθρο 1.1.1989  
293 Συμβούλιο Ισότητας των δύο Φύλλων Οικογενειακό Δίκαιο   Αθήνα. 1986 Βιβλίο    
294 Συμεωνίδου Χ Διαχωρική κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1975 Αρθρο    
295 Συμεωνίδου Χ. Πώς θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί η υπογεννητικότητα Οικονομικός Ταχυδρόμος   1979 Αρθρο τεύχ. 23 σσ 103-118.
296 - Το μεταπολεμικό Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδας: η υπογεννητικότητα Ελευθεροτυπία   1982 Αρθρο 17.5.1979  
297 - Η εξέλιξη της γεννητικότητας στην Ελλάδα - επιπτώσεις ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985 Βιβλίο 19.5.1982.  
298 - Γονιμότητα και απασχόληση των γυναικών: μιά πρώτη προσέγγιση του θέματος για την Περιφέρεια Πρωτευούσης Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1986 Αρθρο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 31-40
299 - Δημογραφικές διαστάσεις των μέτρων προστασίας της οικογένειας και της μητρότητας στη μεταπολεμική Ελλάδα ΕΔΗΜ Αθήνα. 1988 Βιβλίο τευχ. 61 σσ 188-200.
300 Συμεωνίδου Χ Η σύγκρουση των ρόλων της μητρότητας και της γυναικείας απασχόλησης Επιθ. Κοινωνικών Ερευνών   1989 Αρθρο ΕΔΗΜ (εκδ.) Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα - η θέση της Ελλάδας σσ 131-150
301 Συμεωνίδου Χ Η σχέση μεταξύ γονιμότητας και γυναικείας απασχόλησης ΕΔΗΜ-INED Αθήνα. 1990 Βιβλίο 74 σσ 141-156.
302 Συμεωνίδου Χ Απασχόληση και γονιμότητα των γυναικών στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας ΕΚΚΕ Αθήνα 1990 Βιβλίο ΕΔΗΜ-ΙΝΕD: Ελληνογαλλικό Συνέδριο Δημογραφίας σσ 281-306
303 Συμεωνίδου Χ Κοινωνικό-οικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της γονιμότητας στην Ελλάδα: Ανάλυση για την περιοχή πρωτεύουσας ΕΚΚΕ Αθήνα 1992 Βιβλίο   287 σ.
304 Συμεωνίδου Χ Προβληματισμοί γύρω από τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα Σύγχρονα Θέματα   1993 Αρθρο   289 σ.
305 Συμεωνίδου Χ Η έρευνα γονιμότητας: Αποτελέσματα γιά την περιφέρεια πρωτευούσης λοιπές αστικές και αγροτικές περιοχές Νέα Σύνορα. Αθήνα 1994 Βιβλίο 49 σσ 5-8.
306 Τεπέρογλου Α., Πρεσβέλου Κ Κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου της εκτρώσεως στον Ελληνικό χώρο Επιθ. Κοινωνικών Ερευνών   1976 Αρθρο Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Λ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σσ. 103-116
307 Τεπέρογλου Α Αξιολόγηση της Προσφοράς των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΕΚΚΕ. Αθήνα 1990 Μελέτη/Ερευνα 28 σσ 275-285.
308 Τομαρά- Σιδέρη Μ., Σιδέρης Ν Συγκρότηση και διαδοχή των γενεών στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα Γενική Γραμματ εία Νέας Γενιάς. Αθήνα 1986 Βιβλίο Έρευνα στα μέλη των ΚΑΠΗ  
309 Τζιαφέτας Γ Υπόδειγμα για την κινητικότητα πληθυσμών Επιθ. Κοιν.Ερευνών   1977 Αρθρο Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας  
310 Τζιαφέτας Γ Η φυσική εξέλιξις του πληθυσμού της Ελλάδας Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1979 Αρθρο τευχ. 30-31 σσ 306-317.
311 Τζιαφέτας Γ Προσδιοριστικοί παράγοντες της εσωτερικής μετανάστευσης στην Ελλάδα ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985 Βιβλίο τευχ. 36-37 σσ 242-247.
312 Τζιαφέτας Γ Δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΑΣΠΕ   1988α Συνέδριο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 100-106
313 Τζιαφέτας Γ Η Ελλάς γηράσκουσα ΙΑΔΗΠ Αθήνα 1988β Βιβλίο πανελλήνιο συνέδριο της ΑΣΠΕ με θέμα "Το δημογραφικό μας πρόβλημα"  
314 Τζιαφέτας Γ Τι σημαίνει για τον τόπο η μείωση των γεννήσεων Ελευθεροτυπία   1988γ Αρθρο   93 σ.
315 Τζιαφέτας Γ 60 δισ. τον χρόνο για να μη χαθούμε! Ελευθεροτυπία   1988δ Αρθρο 9.7.1988  
316 Τζιαφέτας Γ Δημογραφική αγωνία... Καθημερινή   1988ε Αρθρο 24.12.1988  
317 Τζιαφετας Γ Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας-η σημερινή κατάσταση και η προοπτική των εξελίξεων. ΙΑΔΗΠ Αθήνα 1990 Βιβλίο 6.11.1988  
318 Τζιαφέτας Γ Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας Οικονομικός Ταχυδρόμος   1993 Αρθρο   202 σ.
319 Τζιαφέτας Γ., Τζουγάς Ι Οι δημογραφικές προοπτικές του ελληνικού πληθυσμού υπό το φώς των νεωτέρων δεδομένων ΕΔΗΜ Αθήνα. 1988 Βιβλίο 14.1.1993  
320 Τζιαφέτας Γ., Τζουγάς Ι Προβλήματα στον Περιφερειακό Σχεδιασμό η περίπτωση της Ελλάδας ΕΔΗΜ-INED Αθήνα. 1990 Συνέδριο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα-Η θέση της Ελλάδας σσ 52-71
321 Τζιαφέτας Γ., Καββαδίας Γ Πληθυσμιακή ανάπτυξη-αναμενόμενες ςξελίξεις στη γονιμότητα Παπαζήσης. Αθήνα 1990 Βιβλίο ΕΔΗΜ-INED: Ελληνογαλλικό Συνέδριο Δημογραφίας σσ 146-181
322 Τζιαφέτας Γ., Δάρα Α., Μακρής Γ Δημογραφικές εξελίξεις στις χώρες της χερσονήσου του Αίμου Νέα Σύνορα Αθήνα 1994 Βιβλίο    
323 Τζουμάκα-Μπάκουλα Χ Πανελλήνια περιγεννητική έρευνα   Αθήνα 1984 Ακαδ. Εργασία Κοτζαμάνης Β. Αλιπραντή Λ.: Οι δημογραφικές αλλαγές στη μεταπολεμική Ελλάδα σσ. 51-70
324 Τηνιός Π Κοινωνική πολιτική οικογένεια και ηλικιωμένοι: ανάγκη μιάς νέας στατιστικής προσέγγισης   Αθήνα. 1994 Βιβλίο   85 σ.
325 Τριχόπουλος Δ Η πρώιμη βρεφική θνησιμότητα στην Ελλάδα   Αθήνα. 1964   Γ.Κυριόπουλος κ.ά: Υγεία και κοινωνική προστασία στην Τρίτη ηλικία σσ 303-318
326 Τσάλτας Γ Βραχονησίδες κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν τα νησιά του Αν. Αιγαίου και ν' αμφισβητηθεί η ελληνική κυριαρχία των εδαφών τους αν σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.3 του Νέου Διεθνούς Δικαίου δεν αναπτυχθούν πληθυσμιακά οικονομικά και πολιτιστικά Τα Νέα   1983 Αρθρο    
327 Τσαούσης Δ Μορφολογία της νεοελληνικής κοινωνίας Gutenberg Αθήναι 1971 Βιβλίο 18.4.1983  
328 Τσαούσης Δ Δημογραφικά προβλήματα της σημερινής και αυριανής Ελλάδας Προσπάθεια ανακεφαλαίωσης     1988 Βιβλίο   260 σ.
329 Τσίμπος Κ, Παπαευαγγέλου Γ Πίνακες επιβίωσης του ελληνικού πληθυσμού και τα αίτια θανάτου (1960-1980) Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1990 Αρθρο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα-Η θέση της Ελλάδας σσ 199-207
330 Τσίπηρα Ο. Δημογραφική κρίση: λιγότερες γεννήσεις Το Βήμα   1987 Αρθρο τευχ. 77 σσ 127-148.
331 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (1983-1987)   Αθήνα 1984 Μελέτη/Ερευνα 10.5.1987  
332 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Το δημογραφικό Πρόβλημα: μιά πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπισή του Έκθεση της Επιτροπής για το δημογραφικό πρόβλημα. Αθήνα 1988 Μελέτη/Ερευνα    
333 YΠΕΘΟ Το δημογραφικό πρόβλημα : προτάσεις για την διαμόρφωση δημογραφικής πολιτικής   Αθήνα 1989 Μελέτη/Ερευνα    
334 Υπουργείο Συντονισμού Πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος (1968-1972)   Αθήνα 1986 Μελέτη/Ερευνα   81 σ.
335 Υπουργείο Συντονισμού-ΚΕΠΕ Πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως (1978-1982)   Αθήνα 1979 Μελέτη/Ερευνα    
336 Υφαντόπουλος Γ Η επίδραση των δημογραφικών εξελίξεων στις δαπάνες υγείας   Αθήνα 1985 Βιβλίο    
337 Υφαντόπουλος Γ Η Ελλάδα αργοπεθαίνει.. 24 Ωρες   1988α Αρθρο ΕΔΗΜ: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 159-168
338 Υφαντόπουλος Γ Μόνη σωτηρία οι γεννήσεις... 24 Ωρες   1988β Αρθρο 27.10.1988  
339 Υφαντόπουλος Γ Συντάξεις γήρατος και εθνικό εισόδημα: οικονομικές διαστάσεις της δημογραφικής γήρανσης ΕΔΗΜ Αθήνα. 1988γ Βιβλίο 28.10.1988  
340 Φίλιας Β Υπογεννητικότητα ένα φαινόμενο που παίρνει δραματικές διαστάσεις. Ριζοσπάστης   1985 Αρθρο ΕΔΗΜ: Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα-Η θέση της Ελλάδας σσ 154-161
341 Φράγκος Δ Ελληνοαγγλικόν Δημογραφικόν Λεξικόν   Αθήναι. 1967 Βιβλίο 28.7.1985  
342 Φράγκος Δ Το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος εις τα πλαίσια της παγκοσμίου πληθυσμιακής εξελίξεως Στατιστικός   1972 Αρθρο    
343 Φράγκος Δ Η εσωτερική μετανάστευσις κατά την περίοδον 1966-1971 Επιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών   1975 Αρθρο Απρίλιος-Δεκέμβριος.  
344 Φράγκος Δ Δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα μέχρι το 1981 Οικονομικός Ταχυδρόμος   1983 Αρθρο τεύχη 21-22/23 σσ 200-221/ 118-132
345 Φράγκος Δ Σοβαρή γήρανση του πληθυσμού της Ελλάδας αποδεικνύει η τελευταία απογραφή του 1981 Οικονομικός Ταχυδρόμος   1984 Αρθρο 6.1.1983  
346 Φράγκος Δ Ο γεροντικός πληθυσμός της Ελλάδος ΕΚΚΕ Αθήνα 1987 Βιβλίο 5.4.1984  
347 Φωτόπουλος Λ Η πολύτεκνη οικογένεια ΕΔΗΜ Αθήνα. 1985 Βιβλίο   106 σ.
348 Χιονίδου Β Ιστορική κριτική αναδρομή της γεννητικότητας στην Ελλάδα η περίπτωση της Μυκόνου 1859-1959 Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών   1997 Αρθρο ΕΔΗΜ: Η Δημογραφική κρίση στην Ελλάδα σσ 41-46
349 Χουλιαράκης Μ Στατιστική Βιβλιογραφία περί Ελλάδος 1821-1971 ΕΚΚΕ Αθήναι 1971 Βιβλίο 92-93 σ.σ. 31-62.
350 Χουλιαράκης Μ., Μακρής Ε, κα Στατιστικαί μελέται 1821-1971 ΕΚΚΕ Αθήνα 1972 Βιβλίο    
351 Χουλιαράκης Μ Ιστορική απογραφική άποψις της Ελλάδος 1900-1971   Αθήνα 1975 Βιβλίο   118 σ.
352 Χουλιαράκης Μ Γεωγραφική Διοικητική και Πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος: 1821-1971   Αθήνα 1973-1976 Βιβλίο   351 σ.
353 Χουλιαράκης Μ Εξελίξεις του πληθυσμού των Αγροτικών Περιοχών της Ελλάδας 1920-1981   Αθήνα 1988 Βιβλίο   179 σ.
354 Ψαρουδάκης Ν Προτού είναι αργά: μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού θανάτου   Αθήνα 1985 Βιβλίο   4 τόμοι.
355 - Αμβλώσεις το ψέμα και η αλήθεια Ελευθεροτυπία   1986 Αρθρο   574 σ.
356 Ψυχογιός Δ Συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών φαινομένων του 19ου αιώνα Επιθ. Κοιν. Ερευνών   1986 Αρθρο 3.3.1986. 68 σ.