Αύξων αριθμός Συγγραφέας Τίτλος Πηγή Χώρα έκδοσης Ημερομηνία Τύπος έκδοσης ISBN Σχετικό με ΠΑΝΔΩΡΑ
1 Μανιατης Ι. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: γης-κτηματολογίου Ζητη GR 1996 Βιβλίο   ΝΑΙ
2 Μπουτουρα Χ. Αυτοματοποιημένος βασικός εθνικός χάρτης Ζητη GR   Βιβλίο   ΝΑΙ
3 Παρασχακης Π. , Παπαδοπουλου Μ. , Πατιας Π. Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ζητη GR 1996 Βιβλίο   ΝΑΙ
4 Longey P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. Geographical information systems Wiley   1999 Βιβλίο 0-582-05661-6 ΝΑΙ
5 Demers M. Fundamentals of geographical information systems Wiley   1999 Βιβλίο   ΝΑΙ
6 Atkinson P. , Tate N. Advances in remote sensing and gis analysis Wiley   1999 Βιβλίο   ΝΑΙ
7 Longey P., Macmillan B., Mcdonnell R. Geocomputation Wiley   1998 Βιβλίο   ΝΑΙ
8 Tate N., Atkinson P. Scale issues in geographical analysis and gis Wiley   1999 Βιβλίο   ΝΑΙ
9 Mouden A., Hubner M. Monitoring land supply with geographical information systems Wiley   2000 Βιβλίο   ΟΧΙ
10 Grimshaw D. Bringing geographical information systems into business Wiley   1999 Βιβλίο   ΟΧΙ
11 Gurnell A. Hydrological applications of gis Wiley   2000 Βιβλίο   ΟΧΙ
12 Mather P. Computer processing of remotely-sensed images Wiley   1999 Βιβλίο   ΟΧΙ
13 Lillesand T.M Remote sensing and image interpretation Wiley   1999 Βιβλίο   ΟΧΙ
14 Wilson J., Gallant J. Terrain analysis Wiley   2000 Βιβλίο   ΟΧΙ
15   Geoinformatica Kluwer     Περιοδικό 1384-6175 ΝΑΙ
16   Gis world   USA   Περιοδικό   ΝΑΙ
17   Cartography and geographic information systems American Congress On Surveying And Mapping U.S.A   Περιοδικό   ΝΑΙ
18   Ma Pearson Professional Ltd UK   Περιοδικό 01442-234410 ΝΑΙ
19   Geo info systems Advanstar Communications USA   Περιοδικό 1051-9858 ΝΑΙ
20   Gis europe Pearson Professional UK   Περιοδικό 0926-3403 ΝΑΙ
21   Itc journal Itc NETHERLANDS   Περιοδικό 0303-2434 ΟΧΙ
22 Λιβιερατος Ε. Γενική χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική χαρτογραφία Ζητη GR 1988 Βιβλίο   ΟΧΙ
23 Hutchinson S. , Larry D. Inside arcview gis Onword Press USA 1997 Βιβλίο   ΟΧΙ
24 Robinson A.H. , Morrison J.L. Elements of cartography Wiley CANADA 1995 Βιβλίο   ΟΧΙ
25 Monmonier M. How to lie with maps University Of Chicago Press USA 1996 Βιβλίο   ΟΧΙ
26 Monmonier M. Mapping it out: expository cartography for the social sciences and the humanitie Univeristy Of Chicago Press USA 1993 Βιβλίο   ΝΑΙ
27 Muehrcke P.C. Map use: reading, analysis and interpretation Jp Publications USA 1992 Βιβλίο   ΝΑΙ
28 Tufte E.R. The visual display of quantitative information Graphics Press   1992 Βιβλίο   ΝΑΙ
29   Geoeurope Geotec Media UK   Περιοδικό 0926-3403 ΟΧΙ
30 Mcdonnell R. , Kemp K. International gis dictionary     1997 Βιβλίο   ΝΑΙ
31 Fotheringham S. , Wegener M. Spatial models and gis gisdata 7     2000 Βιβλίο   ΟΧΙ
32 Harmon D. , Limp F. Inside geomedia     1999 Βιβλίο   ΟΧΙ
33 Morain S. , Lopez Baros S. Raster imagery in gis     1996 Βιβλίο   ΟΧΙ
34   Getting to know arcview gis 3/e E.S.R.I   1998 Βιβλίο   ΟΧΙ
35 Ormsby T., Alvi J. Extending arcview gis     1999 Βιβλίο   ΟΧΙ
36 Rhind D. Framework for the world     1997 Βιβλίο   ΝΑΙ
37 Chiles J. , Delfiner P. Geostatistics     2000 Βιβλίο   ΟΧΙ
38 Rhind D. Understanding gis : ths arc/info method E.S.R.I     Βιβλίο   ΟΧΙ
39 Vince J. , Earnshaw R. Virtual worlds on the internet Ieee   1999 Βιβλίο 0-8186-8700-2 ΝΑΙ
40 Shaw G. , Wheeler D. Statistical techniques in geographical analysis David Fulton     Βιβλίο 1-85346-229-2 ΟΧΙ
41   Geographical information systems in the next millennium Copmutational Mechanics Publications   1998 Βιβλίο 1853125954 ΝΑΙ
42   Arcview gis means business E.S.R.I USA   Βιβλίο   ΟΧΙ
43   Zeroing in: geographic information systems at work in the community E.S.R.I USA   Βιβλίο   ΟΧΙ
44 Riddle W. Microstation 95 productivity book     1996 Βιβλίο 1-56690-077-8 ΟΧΙ
45 Conforti F. , Grabowski R. Microstation for autocad users     1996 Βιβλίο 1-56690-090-5 ΟΧΙ
46 Whitener A. , Creath B. Mapping with microsoft office     1996 Βιβλίο 1-56690-112 ΟΧΙ
47 Wright D. , Bartlett D. Marine and coastal geographical information systems Taylor & Francis UK 1999 Βιβλίο 0-7484-0870-3 ΟΧΙ
48 Camara A. , Raper J. Spatial multimedia and virtual reality Taylor & Francis U.K 1999 Βιβλίο 0-7484-0820-7 ΟΧΙ
49 Wachowicz M. Object-oriented design for temporal gis Taylor & Francis U.K 1999 Βιβλίο 0-7484-0831-2 ΝΑΙ
50 Molenaar M. An introduction to the theory of spatial object modelling for gis Taylor & Francis U.K 1998 Βιβλίο 0-7484-0775-8 ΟΧΙ
51 Vckovski A. Interoperable and distributed processing in gis Taylor & Francis U.K 1998 Βιβλίο 0-7484-0831-2 ΟΧΙ
52 Joao E. Causes and consequences of map generalisation Taylor & Francis U.K 1998 Βιβλίο 0-7484-0776-6 ΟΧΙ
53 Heuvelink G. Error propagation in environmental modelling with gis Taylor & Francis U.K 1998 Βιβλίο 0-7484-0744-8 ΟΧΙ
54 Fotheringham A.S. , Wegener M. Spatial models and gis Taylor & Francis U.K 1999 Βιβλίο 0-7484-0846-0 ΝΑΙ
55 Frank A. , Raper J. , Cheylan J.P. Life and motion of socio-economic units Taylor & Francis U.K 2000 Βιβλίο 0-7484-0845-2 ΝΑΙ
56 Gattrell A. , Loytonen M. Gis and health Taylor & Francis U.K 1998 Βιβλίο 0-7484-0779-0 ΟΧΙ
57 Burrough P. , Masser I. European geographic information infrastructures Taylor & Francis U.K 1998 Βιβλίο 0-7484-0755-3 ΝΑΙ
58 Fischer M. , Scholten H. , Unwin D. Spatial analytical perspectives on gis Taylor & Francis U.K 1997 Βιβλίο 0-7484-0339-6 ΝΑΙ
59 Masser I. , Campbell H. , Craglia M. Gis diffusion Taylor & Francis U.K 1996 Βιβλίο 0-7484-0495-3 ΝΑΙ
60 Burrough P. , Frank A. Geographic objects with indeterminate boundaries Taylor & Francis U.K 1996 Βιβλίο 0-7484-0387-6 ΝΑΙ
61 Muller J. , Lagrange J. , Weibel R. Gis and generalization Taylor & Francis U.K 1996 Βιβλίο 0-7484-0319-1 ΟΧΙ
62 Zhengzhou Q.Y. , Snyder J.P. , Tobler W.R. Map projection transformation Taylor & Francis U.K 1999 Βιβλίο 0-7484-0668-9 ΟΧΙ
63 Westcott K.L. , Brandon R.J. Practical applications of gis for archeologists Taylor & Francis U.K 1999 Βιβλίο 0-7484-0830-4 ΟΧΙ
64 Reeve D. , Petch J. Gis, organisations and people Taylor & Francis U.K 1999 Βιβλίο 0-7484-0653-0 ΝΑΙ
65 Green D. Gis : a sourcebook for schools Taylor & Francis U.K 2000 Βιβλίο 0-7484-0270-5 ΟΧΙ
66 Openshaw S. , Abrahart B. Geocomputation Taylor & Francis U.K 1999 Βιβλίο 0-7484-0900-9 ΝΑΙ
67 Raper J. , Raper J. Multidimensional gis : extending gis in space and time Taylor & Francis U.K 2000 Βιβλίο 0-7484-0507-0 ΝΑΙ
68   International journal of geographical infprmation science Taylor & Francis U.K   Περιοδικό 1365-8816 ΝΑΙ
69   Inernational journal of remote sensing Taylor & Francis U.K   Περιοδικό 0143-1161 ΟΧΙ
70 Masser I. Governments and geographic information Taylor & Francis U.K 1998 Βιβλίο 0-7484-0706-5 ΝΑΙ
71 Worboys M. Gis : a computing perspective Taylor & Francis U.K 1995 Βιβλίο 0-7484-0065-6 ΝΑΙ
72 Obermeyer N.J. Managing geographic information systems Taylor & Francis U.K 1994 Βιβλίο 0-89862-005-8 ΟΧΙ
73 Campbell H. , Masser I. Gis and organizations Taylor & Francis U.K 1995 Βιβλίο 0-7484-0205-5 ΝΑΙ
74 Healey R. Parallel processing algorithms for gis Taylor & Francis U.K 1997 Βιβλίο 0-4784-0509-7 ΟΧΙ
75 Wood C. , Keller P. Cartograrhic design: Theoretical and practical perspectives Wiley U.K 1996 Βιβλίο 0-471965-87-1 ΝΑΙ
76 Kraak M. , Ormeling F. Cartography : visualisation of spatial data Longman Scientific&Technical U.K 1996 Βιβλίο 0-582-25953-3 ΝΑΙ
77 Maceachren A. How maps work : representation, visualization and design Guilford Press U.K 1995 Βιβλίο 089862-589-0 ΝΑΙ
78 Buttenfield B. , Macmaster R. Map generalization : making rules for knowledge representation Longman U.K 1991 Βιβλίο 0-582-08062-2 ΟΧΙ
79 Bugayevskiy L. , Snyder P. Map projections : a reference manual Taylor & Francis U.K 1995 Βιβλίο 0-7484-0304-3 ΟΧΙ
80 Green D. , Rix D. Agi source book for gis Taylor & Francis U.K 1995 Βιβλίο 0-7484-0496-1 ΝΑΙ
81 Lock G. , Stancik Z. Archaeology and geographic information systems, a european perspective Taylor & Francis U.K 1995 Βιβλίο 0-7484-0108 ΝΑΙ
82 Openshaw S. Census users' handbook Geoinformation International   1995 Βιβλίο 1-899761-06-3 ΝΑΙ
83 Parsons E. Essential guide to gis Geoinformation International   1997 Βιβλίο 1-86242-020-3 ΝΑΙ
84 Martin D. Geographic information systems. Socioeconomic applications Routledge U.K 1995 Βιβλίο 0-415-12571-5 ΝΑΙ
85 Goodchild M. Gis and environmental modelling. Progress and research issues Geoinformation International   1996 Βιβλίο 1-899761-74-8 ΝΑΙ
86 Davis B. Gis : a visual approach Onword Press   1996 Βιβλίο 1-56690-098-0 ΝΑΙ
87 Korte G. The gis book : the smart manager's guide to purchasing, implementing and running a gis Onword Press   1996 Βιβλίο 1-56690-127-8 ΝΑΙ
88 Longley P. , Clarke G. Gis for business and service planning Geoinformation International   1995 Βιβλίο 1-899761-05-5 ΝΑΙ
89   Gis for business:discovering the missing piece in your business strategy Geoinformation International   1995 Βιβλίο 1-899761-05-5 ΝΑΙ
90 Pickles J. Ground truth: the social implications of geographic information systems Guilford Press   1995 Βιβλίο 0-89862-295-6 ΝΑΙ
91 Fisher P. Innovations in gis 2 Taylor & Francis U.K 1995 Βιβλίο 0-7484-0269-1 ΝΑΙ
92 Parker D. Innovations in gis 3 Taylor & Francis U.K 1996 Βιβλίο 0-7484-0458-9 ΝΑΙ
93 Birkin M. Intelligent gis : location decisions and strategic planning Geoinformation International   1995 Βιβλίο 1-899761-25 ΝΑΙ
94 Bailey T. , Gatrell A. Interactive spatial data analysis Longman Scientific & Technical U.K 1995 Βιβλίο 0-582-24493-5 ΝΑΙ
95 Huxhold W. , Levinsohn A. Managing geographic information system projects Oxford University Press U.K 1995 Βιβλίο 0-19-507869-1 ΝΑΙ
96 Mccloy K. Resource management information systems Taylor & Francis U.K 1995 Βιβλίο 0-7484-0120-2 ΝΑΙ
97 Longley P. , Batty M. Spatial analysis : modelling in a gis environment Geoinformation International   1996 Βιβλίο 1-899761-26-8 ΝΑΙ
98 Berry J. Spatial reasoning for effective gis Geoinformation International   1995 Βιβλίο 1-899761-76-4 ΝΑΙ
99 Kennedy M. The global positioning system and gis : an introduction Ann Arbor Press   1996 Βιβλίο 1-57504-017-4 ΟΧΙ
100 Kreis B. Arc/info quick reference Onword Press   1995 Βιβλίο 1-56690-058-1 ΝΑΙ
101   Arc macro language Esri   1995 Βιβλίο 1-899761-54-3 ΟΧΙ
102 Razavi A. , Alexander J. , Warwick V. Arcview/avenue programmer's reference Onword Press   1995 Βιβλίο 1-56690-085-9 ΟΧΙ
103 Razavi A. Arcview developer's guide Onword Press   1995 Βιβλίο 1-56690-118-9 ΟΧΙ
104 Hohl P. , Mayo B. Arcview exercise book Onword Press   1996 Βιβλίο 1-56690-089-1 ΟΧΙ
105 Zeiler M. Inside arc/info Onword Press   1996 Βιβλίο 1-56690-111-1 ΟΧΙ
106 Hutchinson S. , Daniel L. Inside arcview Onword Press   1997 Βιβλίο 1-56690-016-2 ΟΧΙ
108 Krzanowski R. , Raper J. Spatial evolutionary modeling Oxford University Press U.K 2000 Βιβλίο 0195135687 ΝΑΙ
109 Maguire D. , Goodchild M. , Rhind D. Geographical information systems: principles and applications Longman Scientific & Technical U.K   Βιβλίο 0-582-05661-6 ΝΑΙ
110 Westervelt J. Simulation modeling for watershed management Springer Verlag   2000 Βιβλίο 0387988939 ΝΑΙ
111 Lee J. , Wing-Shun Wong D. Statistical analysis with arcview gis John Wiley & Sons   2000 Βιβλίο 0471348740 ΝΑΙ
112 Lyon J.G. Wetland landscape characterization : techniques and applications for gis, mapping, remote sensing, and image analysis Ann Arbor Press Inc   2000 Βιβλίο 1575041219 ΝΑΙ
113 Groot R. , Mclaughlin J. Geospatial data infrastructure: concepts, cases, and good practice Oxford Univercity Press   2000 Βιβλίο 0198233817 ΝΑΙ
114 Decker D. Gis data sources John Wiley & Sons   2000 Βιβλίο 0471355054 ΝΑΙ
115 Atkinson P. , Martin D. Gis and geocomputation Taylor & Francis   2000 Βιβλίο 0748409289 ΝΑΙ
116 Flynn J. , Pitts T. Inside arc/info v8 Delmar Publishing   2000 Βιβλίο 1566901944 ΝΑΙ
117 Conference Proceedings Integrated spatial databeses: gis and digital images Springer Verlag   2000 Βιβλίο 3540669310 ΟΧΙ
118 Montgomery D. , Gurnell A. Hydrological applications of gis John Wiley & Sons   2000 Βιβλίο 0471898767 ΟΧΙ
119 Bigman D. , Fofack H. Geographical targeting for poverty alleviation: Methodology and application World Bank   2000 Βιβλίο 0821346253 ΝΑΙ
120 Coburn T. , Yarus J. Geographic information systems in petroleum exploration and development American Society Of Petroleum Geologists   2000 Βιβλίο 0891817034 ΟΧΙ
121 Easa S. , Chan Y. Urban planning and development applications of gis American Society Of Civil Engineers   1999 Βιβλίο 0784404615 ΝΑΙ
122 Stillwell J. , Geertman S. , Openshaw S. Geographical information and planning Springer Verlag   1999 Βιβλίο 3540659021 ΝΑΙ
123 Debarry P. , Quimpo R. Gis modules and distributed models of the watershed American Society Of Civil Engineers   1999 Βιβλίο 0784404437 ΟΧΙ
124 Craglia M. , Onsrud H. Geographic information research: trans-atlantic perspectives Taylor & Francis   1999 Βιβλίο 0748408010 ΝΑΙ
125 Dutton G. A hierarchical coordinate system for geoprocessing and cartography Springer Verlag   1999 Βιβλίο 3540649808 ΟΧΙ
126 Stein A. , Penning De Vries F. Data models in action: methodological issues in production ecology Klwer Academic   1999 Βιβλίο 0792356195 ΟΧΙ
127 Mcnaughton G. , Mcnaughton W. Deployment of mapping systems in distribution cooperatives National Rural Electric Cooperative Association   1999 Βιβλίο 0917599241 ΟΧΙ
128 Thill J. Spatial multicriteria decision making and analysis: A geographic information sciences approach Ashgate Publishing Company   1999 Βιβλίο 1840149523 ΝΑΙ
129 Malczewski J. Gis and multicriteria decision analysis John Wiley & Sons   1999 Βιβλίο 0471329444 ΝΑΙ
130 Bernhardsen T. , Bernhardsen T. Geographic information systems: an introduction John Wiley & Sons   1999 Βιβλίο 0471321923 ΝΑΙ
131 Goodchild M. , Egenhofer M. , Fegeas R. Interoperating geographic information systems Kluwer Academic   1999 Βιβλίο 0792384369 ΝΑΙ
132 Daniel L. Inside mapinfo professional Onword Press   1999 Βιβλίο 1566901863 ΟΧΙ
133 Heywood D. , Heywood I. , Cornelius S. , Carver S. An introduction to geographical information systems Prentice Hall College   1998 Βιβλίο 0130162388 ΝΑΙ
134 Castle G. Gis in real estate: integrating, analyzing, and presenting locational information Appraisal Institute   1998 Βιβλίο 092215452 ΟΧΙ
135 Cho G. Geographic information systems and the law: Mapping the legal frontiers John Wiley & Son   1998 Βιβλίο 0471948578 ΟΧΙ
136 Morain S. , Morain S. Gis solutions in natural resource management: balancing the technical-political equation Onword Press   1998 Βιβλίο 1566901464 ΝΑΙ
137 Curry M. Digital places: living with geographic information technologies Routledge U.K 1998 Βιβλίο 0415130158 ΝΑΙ
138 Clarke K. Getting started with geographic information systems Prentice Hall   1998 Βιβλίο 0139238891 ΝΑΙ
139 Taylor D.R. Policy issues in modern cartography Pergamon Press   1998 Βιβλίο 0080431119 ΝΑΙ
140 Marsalek J. , Maksimovic C. , Zeman E. Hydroinformatics tools for planning, design, operation and rehabilitation of swer systems Kluwer Academic Publications   1998 Βιβλίο 0792350979 ΟΧΙ
141 Brebbia C. , Pascolo P. Gis technologies and their environmental applications Wit Pr/Computational Mechanics   1998 Βιβλίο 1853125954 ΝΑΙ
142 Chan K. , Lyon J. Digest: a primer for the international gis standard Lewis Publishers Inc   1998 Βιβλίο 1566702410 ΝΑΙ
143 Mitchell A. Zeroing in geographic information systems at work in the community Environmental Systems Research   1998 Βιβλίο 1879102501 ΝΑΙ
144 Savitsky B. , Lacher T. Gis methodologies for developing conservation strategies Columbia Univercity Press   1998 Βιβλίο 0231100264 ΟΧΙ
145 Hanna K. , Culpepper B. R. Gis and site design: new tools for design professionals John Wiley & Sons   1998 Βιβλίο 0471163872 ΝΑΙ
146 Burrough P. , Mcdonnell R. , Mcdonnell R. Principles of geographical information systems Oxford Univercity Press   1998 Βιβλίο 0198233655 ΝΑΙ
147 Lopez X. The dissemination of spatial data: a north american-european comparative study on the impact of government information policy Ablex Pubblications   1998 Βιβλίο 1567503500 ΝΑΙ
148 Whitener A. , Davis J. Minding your business with mapinfo Onword Press   1998 Βιβλίο 1566901510 ΟΧΙ
149 Vance D. , Smith C. , Appell J. Inside autodesk world Onword Press   1998 Βιβλίο 1566901790 ΟΧΙ
150 Egenhofer M. , Golledge R. Spatial and temporal reasoning in geographic information systems Oxford Univercity Press   1998 Βιβλίο 0195103424 ΝΑΙ
151 Johnston C. Geographic information systems in ecology Blackwell Science Inc   1998 Βιβλίο 0632038594 ΝΑΙ
152 Van Kreveld M. Algorithmic foundations of geographic information systems Springer Verlag   1998 Βιβλίο 3540638180 ΝΑΙ
153 Frohn R. Remote sensing for landscape ecology : new metric indicators for monitoring, modeling, and assessment of ecosystems Lewis Publishers   1997 Βιβλίο 1566702755 ΝΑΙ
154 Hohl P. Gis data conversion: strategies, techniques, and management Onword Press   1997 Βιβλίο 1566901758 ΝΑΙ
155 Jones C. Geographical information systems and computer cartography Addison-Wesley Publications   1997 Βιβλίο 0582044391 ΝΑΙ
156 O' Looney J. Beyond maps: gis & decision making in local government Intl City/Coynty Mgm   1997 Βιβλίο 0873261569 ΝΑΙ
157 Frank A. Spatial information theory: a theoritical basis for gis Springer Verlag   1997 Βιβλίο 3540636234 ΝΑΙ
158 Hartman R. Focus on gis component software: featuring esri's mapobjects Onword Press   1997 Βιβλίο 1566901367 ΝΑΙ
159 Verbyla D. , Chang K.T., Chang K. Processing digital images in geographic information systems Onword Press   1997 Βιβλίο 1566901359 ΝΑΙ
160 Schneider M. Spatial data types for database systems: finite resolution geometry for geographic information systems Springer Verlag   1997 Βιβλίο 3540634541 ΝΑΙ
161 Whitener A. , Ryker B. Mapbasic developer's guide Onword Press   1997 Βιβλίο 1566901138 ΟΧΙ
162 Leung Yee Intelligent spatial decision support systems Springer Verlag   1997 Βιβλίο 3540625186 ΝΑΙ
163   Geographic information systems for power system planning United Nations Pubns   1997 Βιβλίο 9211044545 ΝΑΙ
164 Adam N. , Gangopadhyay A. Database issues in geographic information systems Kluwer Academic Pub   1997 Βιβλίο 0792399242 ΟΧΙ
165 Zhao Y. Vehicle location and navigation systems Artech House   1997 Βιβλίο 0890068615 ΟΧΙ
166 Conference Proceedings Integrating spatial information technologies for tomorrow: gis '97 conference proceedings Gis World   1997 Βιβλίο 1882610334 ΟΧΙ
167 Quattrochi D. , Goodchild M. , Quattrichi D. Scale in remote sensing and gis Crc Press   1997 Βιβλίο 156670104 ΟΧΙ
168 Harder C. Arcview gis means business Environmental Systems Research   1997 Βιβλίο 187910251 ΟΧΙ
170 Huxhold W. , Tierney P. , Turnpaugh D. Gis county user guide: laboratory exercises in urban geographic information systems Oxford Univercity Press   1996 Βιβλίο 0195092848 ΟΧΙ
171 Maschner H. New methods, old problems: geographic information systems in modern archaeological research Center For Archaeological Investigations, Illinois U.S.A 1996 Παρουσίαση σε συνέδριο 0881040797 ΟΧΙ
172 Craglia M. , Craglia M. , Couclelis H. Geographic information research: bridging the atlantic Taylor&Francis   1996 Βιβλίο 0748405941 ΝΑΙ
173 Morain S. , Lopez-Baros S. , Morain S. , Bargos S. Raster imagery in geographic information systems Onword Press   1996 Βιβλίο 1566900972 ΝΑΙ
174 Singhroy V. , Nebert D. , Johnson A. Remote sensing and gis for site characterization: applications and standards American Society For Testing U.S.A 1996 Βιβλίο 0803120273 ΟΧΙ
175 Singh V. , Fiorentino M. Geographical information systems in hydrology Kluwer Academic Pub.   1996 Βιβλίο 0792342267 ΟΧΙ
176 Morgan J. , Fleury B. , Becker R. 1996 directory of academic gis education Kendall/Hunt Publishing Company   1996 Βιβλίο 078722149 ΝΑΙ
177 Johnson I. Understanding mapinfo: a structured guide Archaeological Computing Laboratory   1996 Βιβλίο 1864510161 ΟΧΙ
178 Breunig M. Integration of spatial information for geo-information systems Springer Verlag   1996 Βιβλίο 3540608567 ΝΑΙ
179 Nyerges T. , Mark D. , Laurini R. Cognitive aspects of human-computer integration for geographic information systems Kluwer Academic Pub.   1995 Βιβλίο 0792335953 ΝΑΙ
180 Lyon J.G. , Mccarthy J. Wetlands and environmental applications of gis Lewis Publishers   1995 Βιβλίο 0873718976 ΟΧΙ
181 Carrara A. , Guzzeti F. Geographical information systems in assessing natural hazards Kluwer Academic Pub.   1995 Βιβλίο 0792335023 ΝΑΙ
182 Onsrud H.J. , Rushton G. Sharing geographic information Cupr Press   1995 Βιβλίο 0882851527 ΝΑΙ
183 Fehler D. Earthuse: geographic information systems and environmental planning Amazon.Com   1995 Βιβλίο 0442011768 ΟΧΙ
184 Williams J. Geographic information from space: processing and applications of geocoded satellite images Amazon.Com   1995 Βιβλίο 0471958336 ΟΧΙ
185 Χατζόγλου Π. Τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων Ιων GR   Βιβλίο   ΝΑΙ
186 Chrisman N. Exploring geographic information systems Wiley   1999 Βιβλίο 0471108421 ΟΧΙ
187 Chrisman N. Geographical information systems: An introduction Wiley   1999 Βιβλίο 0471321923 ΟΧΙ
188 Openshaw S. , Openshaw C. Artificial intelligence in geography Wiley   1997 Βιβλίο 0471969915 ΟΧΙ
189 Walford N. Geographical data analysis Wiley   1995 Βιβλίο 047194162X ΝΑΙ
190 Newton P.W. , Csiro, Zwart P.R. , Cavil M.E. Networking spatial information systems Wiley   1995 Βιβλίο 0471962279 ΟΧΙ
191 Henderson F.M. , Lewis A.J. Manual of remote sensing Wiley   1998 Βιβλίο 0471294063 ΟΧΙ
192 Harris R. Earth observation data policy Wiley   1997 Βιβλίο 047197188X ΟΧΙ
193 Danson F.M. Advances in environmental remote sensing Wiley   1995 Βιβλίο 0471954640 ΟΧΙ
194 Lane S. , Richards K. , Chandler J. Landform monitoring, modelling and analysis Wiley   1998 Βιβλίο 47196977X ΟΧΙ
195 Jones C. Geographical information systems and computer cartography Longman   1997 Βιβλίο 0582044391 ΝΑΙ
196 Dorling D. , Fairbairn D. Mapping: ways of representing the world Addison Wesley Longman UK 1997 Βιβλίο 0425125723 ΝΑΙ
197 Plewe B. Gis on line Onword Press USA 1997 Βιβλίο 1566901375 ΝΑΙ