ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

Βασίλης Παππάς

 

Βασικά χαρακτηριστικά

Διαχρονικές εξελίξεις του Συνολικού Πληθυσμού

Φυσική κίνηση του πληθυσμού

Σύνθεση του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικία

Αστικοποίηση

Οικιστική δομή