ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Βασίλης Παππάς

Βασικά χαρακτηριστικά

Διαχρονικές εξελίξεις

Φυσική κίνηση πληθυσμού

Σύνθεση του πληθυσμού ανά φύλο και ηλικία

Αστικοποίηση

Οι νέοι Δήμοι