ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

 

Οι παρουσιαζόμενοι στην ενότητα αυτή χάρτες αφορούν την χωρική κατανομή δημογραφικών και άλλων μεταβλητών για την Περιοχή της Πρωτεύουσας, και εκτός από το θεματικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν μπορούν να λειτουργήσουν και ως παραδειγματικοί για την χαρτογραφική οπτικοποίηση αντίστοιχων μεταβλητών.

Αφορούν στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ του 1991.

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ  ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

 

 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ

 

ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ  ΧΑΡΤΕΣ

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ΕΤΩΝ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-2 ΕΤΩΝ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ΕΤΩΝ (ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού)

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-14 ΕΤΩΝ (ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 13-19 ΕΤΩΝ (ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού)

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-2 ΕΤΩΝ (ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού)

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-5 ΕΤΩΝ (ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού)

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ (ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού)

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

 

ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

 

ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 20-29 ΕΤΩΝ

 

ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ

 

ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΑΤΟΜΑ)

 

ΕΓΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25-34 ΕΤΩΝ

 

ΑΓΑΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 50-54 ΕΤΩΝ

 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 

ΜΕΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-64 ΕΤΩΝ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

ΑΝΕΡΓΟΙ

 

ΑΝΕΡΓΟΙ (ποσοστό στο σύνολο του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού)

 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 15-24 ΕΤΩΝ

 

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ποσοστό στο σύνολο των οικονομικώς ενεργών γυναικών)

 

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ποσοστό στο σύνολο των ανέργων)

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

 

ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ / ΜΗ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

ΕΜΠΟΡΟΙ & ΠΩΛΗΤΕΣ

 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 

ΕΡΓΑΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΤΕΣ

 

 

 

ΧΑΡΤΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 

ΚΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 Τ.Μ./ΑΤΟΜΟ

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΛΟΥΤΡΟ ΕΝΤΟΣ

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ