ΕΔΚΑ

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Βιβλιογραφία

       

 

Παραδειγματικές Εφαρμογές

Περιλαμβάνονται οι εξής παραδειγματικές εφαρμογές, οι οποίες επιδεικνύουν πιθανές χρήσεις διαφόρων μεθοδολογικών εργαλείων που απευθύνονται στις ανάγκες των ερευνητών και επιστημόνων στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο:

 

Διαλέξεις

Περιλαμβάνεται η εξής συλλογή διαλέξεων, οι οποίες εισαγάγουν τους αναγνώστες στη δημογραφική ανάλυση και τους βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των δημογραφικών φαινομένων:

Μαθήματα

Περιλαμβάνονται σημειώσεις και εκπαιδευτικά μαθήματα συνοδευόμενα από ασκήσεις πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιτρέποντας στον χρήστη να εξασκηθεί σε σχέση με τη δημογραφική ανάλυση. Επιπλέον, μία βάση δημογραφικών δεδομένων-παράδειγμα δίνει τη δυνατότητα εξάσκησης ως προς την εκτίμηση βασικών δημογραφικών δεικτών, οι οποίοι επιτρέπουν την κατανόηση των δημογραφικών εξελίξεων σε επίπεδο χώρας αλλά και χαμηλότερων διοικητικών επιπέδων (περιφέρειες, νομοί):

Μαθήματα

Ασκήσεις

Θέματα εξετάσεων (επιλογή)

 

Λεξικό Δημογραφικών Όρων

 

 

2015 Ε.Δ.Κ.Α.