ΕΔΚΑ

 
 

ΥΠΟΔΟΜΗ

Το εργαστήριο στη σύντομη περίοδο λειτουργίας του απέκτησε αξιόλογο εξοπλισμό.

Υλικό:

 • 2 διακομιστές δικτύου (1 web server & 1 Data server).
 • 9 σταθμοί εργασίας (pc workstations).
 • 3 φορητοί υπολογιστές.
 • Εκτυπωτές δικτύου (2 Laser A4, 2 Inkjet A4, 1 Inkjet A3).
 • 2 σαρωτές Α4.
 • Αποθηκευτικές μονάδες.
 • Μονάδες αδιαλείπτου παροχής ισχύος (UPS), κ.ά.

Λογισμικό:

 • Λειτουργικό σύστημα MS WINDOWS 2000 (Server/Workstation), MS WINDOWS XP, WINDOWS 2003 server.
 • Εφαρμογές γραφείου (MS Office XP, 2003).
 • Προγράμματα χαρτογραφικά-GIS (ArcGis, ArcInfo, ArcView, MapInfo, Cabral, Cartes & Donnees).
 • Στατιστικά-ανάλυσης (Spss, Systat, STATlab, Question, Jandel Scientific, XLStat).
 • Επεξεργασίας εικόνας (Corel Draw, Adobe Photoshop,Photopaint).
 • Ανάπτυξης εφαρμογών ( MS Visual Studio, ESRI MapObjects, Macromedia Director, Flash, Alta4 html image mapper).
 • Διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Access, SQL Server, Paradox) συμπεριλαμβανομένης και εξειδικευμένης δημογραφικής βάσης δεδομένων που αναπτύσσεται στο ΕΔΚΑ.
2015 Ε.Δ.Κ.Α.