ΕΔΚΑ

 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εάν επιθυμείτε την παραγγελία οιουδήποτε τίτλου εκ της λίστας, παρακαλούμε συμπληρώσατε και αποστείλατε το παρακάτω έντυπο παραγγελίας δημοσιευμάτων μέσω φαξ (24210 74394) ή email (demolab@prd.uth.gr). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα εργαστηρίου (24210 74432/33, 74393) ή μέσω της προαναφερθείσας διεύθυνσης email.

Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ΤΜΧΠΠΑ

Σειρά Δημογραφικών Εργασιών για τα Βαλκάνια

Δημοσιεύσεις AIDELF
 

 • Β. Κοτζαμάνης, Β. Παπάς (επιμ), Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων, Βόλος, Παν. Εκδόσεις Θεσσαλίας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων/ Εργαστήριο Εφαρμογών της Πληροφορικής στο Σχεδιασμό του Χώρου, 2001. (Έχει εξαντληθεί)
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • G. Gutenschwager, Κοινωνική Επιστήμη και Σχεδιασμός Μέρος I: Μεταθεωρία και Έρευνα, Βόλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας - Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, 2001.
  Τιμή: 15 €
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Φ. Ταπεινός, Δημογραφία, (Επιμ. Β .Κοτζαμάνης, μετ. B. Κοτζαμάνης-Ι. Καυκιάς), Βόλος, Παν. Εκδόσεις Θεσσαλίας, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, 2002.
  Τιμή: 20 €
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • G. Gutenschwager, Social Science and Planning, Volos, LDSA-University Press of Thessaly, 2002
  Τιμή: 20 €
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • G. Gutenschwager, Σχεδιασμός και Κοινωνική Επιστήμη, μια ανθρωπιστική προσέγγιση  Βόλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας - Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, 2005.
  Τιμή: 20 €
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Β. Κοτζαμάνης, Β. Παππάς (επιμ.) Πληθυσμός και χώρος, Βόλος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, - Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, 2005.
  Τιμή: 20 €
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Β. Κοτζαμάνης (επιμ.), Η δημογραφική πρόκληση, γεγονότα και διακυβεύματα, Βόλος, ΕΔΚΑ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2009.
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Β. Κοτζαμάνης, Στοιχεία δημογραφίας, Βόλος, ΕΔΚΑ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2009.
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Β. Κοτζαμάνης κ.α, Τρίγλωσσο Δημογραφικό λεξικό, Βόλος, 2015 (υπό έκδοση).


 1. Κοτζαμάνης Β., Σοφιανοπούλου, Κ.,Η δημογραφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάσεις και προοπτικές, Δημογραφικά Νέα, no 2, 2008.
 2. Κοτζαμάνης Β., Σοφιανοπούλου, Κ. Η γαμηλιότητα  των γυναικών στην Ελλάδα: ο θεσμός του γάμου σε κρίση, Δημογραφικά Νέα, no 3, 2009.
 3. Αγοραστάκης Μ., Η εξέλιξη της θνησιμότητας στην Ελλάδα (1991-2006), Δημογραφικά Νέα, nο 4, 2009.
 4. Κακλαμάνη Σ., Ντύκεν ΜΝ., Νοικοκυριά και οικογένειες στην Ελλάδα, Δημογραφικά Νέα, nο 8, 2009.
 5. Περιστερά Π., Πολιτικές για την οικογένεια στην Ελλάδα, Δημογραφικά Νέα, no 9, 2010.
 6. Μπαλτάς Π., Η δημογραφία των Βαλκανικών χωρών, Δημογραφικά Νέα, no 10, 2010.
 7. Ντυκέν ΜΝ., Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στους νέους δήμους της Ελλάδας: μια συγκριτική προσέγγιση. Δημογραφικά Νέα, no 12, 2010.
 8. Γαβαλάς Β., Κωστοπούλου Ε., Η κινητικότητα των συνταξιούχων στον ελλαδικό χώρο. Δημογραφικά Νέα, no 13, 2011.
 9. Κοτζαμάνης., Β. Οι απογραφές πληθυσμού στην Ελλάδα. Δημογραφικά Νέα, no 14, 2011.
 10. Κοτζαμάνης., Β. Ο πληθυσμός του πλανήτη: 7 δις το 2011, 9 δις το 2050;. Δημογραφικά Νέα, no 15, 2011.
 11. Γαβαλάς Β., Ρόντος Κ., Οι εκτός γάμου γεννήσεις στην Ελλάδα: χωρικές και κοινωνικο-δημογραφικές όψεις ενός αναδυόμενου φαινομένου. Δημογραφικά Νέα, no 16, 2011.
 12. Κοτζαμάνης Β., Ντυκέν ΜΝ., Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται; Μια πρώτη κριτική ανάλυση των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011. Δημογραφικά Νέα, no 17, 2012.
 13. Ντυκέν ΜΝ., Κοτζαμάνης Β., Οι δημογραφικές δομές και ο δημογραφικός δυναμισμός των ελληνικών δήμων. Δημογραφικά Νέα, no 18, 2012.
 14. Κοτζαμάνης Β., Ντυκέν ΜΝ., Η συμβολή των αλλοδαπών στο δημογραφικό δυναμισμό της Ελλάδας. Δημογραφικά Νέα, no 19, 2012.
 15. Κοτζαμάνης Β., Η  αύξηση  των γεννήσεων και της γεννητικότητας στην Ελλάδα (1999-2009), ένα παράδοξο; Δημογραφικά Νέα, no 20, 2012.
 16. Μ. Ν Ντυκέν., Κακλαμάνη Σ.,  Το νέο ιστορικό πλαίσιο της γήρανσης, Δημογραφικά Νέα, no 21, 2013.
 17. Π. Μπαλτάς,  Αύξηση της τελικής ατεκνίας των γυναικών και μείωση του μεγέθους της οικογένειας στην Ελλάδα: Μια διαγενεακή προσσέγγιση, Δημογραφικά Νέα, no 22, 2014.
 18. Β.  Γαβαλάς, Κ. Ρόντος.,  Επιλεκτικές κατά φύλο αμβλώσεις στην Ελλάδα, Δημογραφικά Νέα, no 23, 2014.
 19. Κοτζαμάνης Β.., 1961-2014: Οι μεταβολές της πυραμίδας του πληθυσμού της Ελλάδας, Δημογραφικά Νέα, 24, 2015.
 20. Κοτζαμάνης Β.., Ο πληθυσμός της Ελλάδας: Τάσεις και προοπτικές, Δημογραφικά Νέα, 25, 2015
 21. Κοτζαμάνης Β.., Α. Καρκούλη Οι μεταναστευτικές εισροές στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία: ένταση και βασικά χαρακτηριστικά των παρατύπως εισερχομένων ως και των αιτούντων άσυλο, Δημογραφικά Νέα, 26, 2016
 22. Κοτζαμάνης Β., Ο πληθυσμός της Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050, Δημογραφικά Νέα, 27, 2016
 23. Κοτζαμάνης Β.., Αναπόφευκτη η αύξηση των θανάτων και η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα την επόμενη εικοσαετία;, Δημογραφικά Νέα, 28, 2017
 24. Μπαγκαβός Χ.., Μια ψύχραιμη ματιά για τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα: συμπεράσματα και προβληματισμοί από τις εργασίες του Συνεδρίου «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», Δημογραφικά Νέα, 29, 2017
 25. Ντυκέν Μ.Ν., Καρκάνης Δ., Η "γήρανση μέσα στη γήρανση" στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης, Δημογραφικά Νέα, 30, 2018
 26. Κοτζαμάνης Β., Οι δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, μια σύντομη παρουσίαση, Δημογραφικά Νέα, 31, 2018
 27. Κοτζαμάνης Β., Ελλάδα, δημογραφικές προκλήσεις, Δημογραφικά Νέα, 32, 2018
 28. Κοτζαμάνης Β., Η γονιμότητα, βασική μεταβλητή της εξέλιξης του πληθυσμού μας. Kύρια χαρακτηριστικά και πεδία παρέμβασης, Δημογραφικά Νέα, 33, 2018
 29. Καρκάνης Δ., Η αύξηση της μέσης ηλικίας στην απόκτηση των παιδιών-και ειδικότερα του πρώτουστην Ελλάδα , μια ανάλυση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (2007-2016), Δημογραφικά Νέα, 34, 2019
 30. Κοτζαμάνης Β., Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφικές προκλήσεις, Δημογραφικά Νέα, 35, 2019
 31. Κοτζαμάνης Β., Είναι δυνατόν οι αλλοδαποί να δώσουν λύση στην υπογεννητικότητα του πληθυσμού της Ελλάδας; , Δημογραφικά Νέα, 36, 2019
 32. Κοτζαμάνης Β., Τα νέα μέτρα στήριξης της οικογένειας και του παιδιού και η συμβολή τους στις γεννήσεις και την γονιμότητα , Δημογραφικά Νέα, 37, 2019
 33. Κοτζαμάνης Β., Η δημογραφική γήρανση, πρόκληση ή απειλή; , Δημογραφικά Νέα, 38, 2020
 34. Κοτζαμάνης Β., Τα κέρδη ζωής στην Ελλάδα μετά το 1950 και η επιβράδυνσή τους τις τελευταίες δεκαετίες υπό το φως της πρόσφατης πανδημίας , Δημογραφικά Νέα, 39, 2020
 35. Κοτζαμάνης Β., Η θνησιμότητα από τον Covid-19 στην Ελλάδα και στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες , Δημογραφικά Νέα, 40, 2020
 36. Αναστασίου Ε., Ντυκέν Μ.Ν., Ο Κορωνοϊός στην κοινωνία: Η γεωγραφία των μέτρων κοινωνικής απομόνωσης στην Ελλάδα , Δημογραφικά Νέα, 41, 2020

 • Kotzamanis B., Parant A., Sardon J-P. (eds), La démographie des Balkans: Sources et données démographiques dans les pays balkaniques, Paris, 1998, ed. PUF-AIDELF
  Τιμή: 15
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Kotzamanis Β. (ed.) La démographie des Balkans - Demography of the Balkans: mouvements migratoires et répartition spatiale de la population - Migration flows and geographical population distribution, Département d'Aménagement du Territoire et de Planification Régionale de l'Univ. de Thessalie - Université de Macédoine - Reseau DEMOBALK, Volos, 2000, Presses Universitaires de Thessalie, 213 p.
  Τιμή: 20
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Kotzamanis Β., (ed.), La démographie des Balkans - Demography of the Balkans: composantes de l'évolution démographique - components of demographic evolution, Département d'Aménagement du Territoire et de Planification Régionale de l'Univ. de Thessalie - Université de Macédoine - Réseau DEMOBALK, Volos, 2000, Presses Universitaires de Thessalie, 297 p.
  Τιμή: 20
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • L. Di Comite, M. Pellicani (éditeurs), Poplazione e migrazioni nel Balcani (Population et migrations dans les Balkans)  Guardeni, n° 23, Universita Degli Studi di Bari, Dipartimento per lo studio delle societa mediterrannee, Cacucci editore, Bari, 2002, 269 p.

  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • A. Parant (ed.), Migrations, Crises et conflits récents dans les Balkans - Migrations, Crises and Recent Conflicts in the Balkans , Univ. de Thessalie, Laboratoire d'Analyses Démographiques et Sociales/ Réseau DemoBalk, Volos, Presses Universitaires de Thessalie, 2006, 400p.
  Τιμή: 20
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • A. Parant, J. P. Sardon (eds) Les mutations de la décennie 1990 et l'avenir démographique des Balkans - Changes in the 1990s and the Demographic Future of the Balkans, Univ. de Thessalie, Laboratoire d'Analyses Démographiques et Sociales/ Réseau DemoBalk, Volos, Presses Universitaires de Thessalie, 2006, 369 p.

  Τιμή: 20
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover


Άλλες Δημοσιεύσεις Μελών ΕΔΚΑ

Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ΕΔΚΑ (ISSN:1790-9325)

 • Νο 1, Β. Κοτζαμάνης, Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στην Ν.Α Ευρώπη, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών του ΕΔΚΑ, Βόλος, 2001
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Νο 2, CARTOGRAFIA, Πιλοτική εφαρμογή «αυτοματοποιημένης» θεματικής χαρτογράφησης, Βόλος, 2002.

  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Νο 3, Ι. Κοκκάλη, Οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ν. Ανατολική Ευρώπη και ο ρόλος της Θεσσαλονίκης, Βόλος 2002.
  View Abstract or/and the table of contents

  View Cover

 • Νο 4, DEMOGRAFIA, Εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της Δημογραφίας στα ΑΕΙ , Βόλος, 2002.
  View Abstract or/and the table of contents
  View Cover

 • Νο 5, Γ. Σιδηρόπουλος, Εισαγωγή στην γραφική σημειολογία και την χαρτογραφία, Βόλος, 2003.
  View Abstract or/and the table of contents

  View Cover

 • No 6, B. Kοτζαμάνης, Μ. Αγοραστάκης, Α. Πηλείδης, Δ. Σταθάκης, Οι αλλοδαποί στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών και της συμβολής τους στις πληθυσμιακές μεταβολές (1991 - 2001), Βόλος, 2006   
  View Text

 • No 7, B. Kοτζαμανης., Α. Πηλείδης, Η χωρική διάσταση των πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελλάδα (1991-2001): δημογραφικός δυναμισμός και δημογραφική ατονία, Βόλος, 2006.   

  View Text                                   

 • No 8, Ε. Ανδρουλάκη, H περιφερειακή διάσταση της θνησιμότητας στην Ελλάδα, Βόλος, 2007.
  View Text

 • No 9, Ε. Ανδρουλάκη,  Η διαχρονική εξέλιξη της θνησιμότητας στην Ελλάδα,  Βόλος, 2007.

  View Text

 • No 10, Π. Μπαλτάς, Αναβολή, αναπλήρωση και τελική ατεκνία, τρία αναδυόμενα φαινόμενα στην εξέλιξη της -προ της κρίσης- γονιμότητας στην Ελλάδα: μια πρώτη προσέγγιση, 2013 .

  View Text

 • No 11, B. Kοτζαμανης., Β. Παππάς, Τα πληθυσμιακά χωρικά δεδομένα, υπόβαθρο για τον σχεδιασμό: οι περιορισμοί και τα προβλήματα της αξιοποίησής τους στην μεταπολεμική Ελλάδα, 2014.

  View Text

 • No 12, Β. Κοτζαμάνης, Οι δημογραφικές εξελίξεις στην μεταπολεμική Ελλάδα: τάσεις, ρήξεις, προοπτικές, 2017.

  View Text

 

Σειρά Ερευνητικών Εργασιών ΤΜΧΠΠΑ
Σειρά Δημογραφικών Εργασιών για τα Βαλκάνια (ISSN:1790-5958)
 • No1, Sn. Mrdjen, Les mariages inter-ethniques en ex-Yougoslavie, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2000.
  Texte

 • No2, K. Donkov, Le vieillissement démographique en Bulgarie, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2000.
  Texte

 • No3, G. Penev, Le vieillissement démographique de la Yougoslavie, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2001.
  Texte

 • No4, M. Rasevic., M. Petrovic, Is there a basis for implementing a family planning programme in Kosovo and Metohia?, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2001.
  Texte

 • No 5, B. Kotzamanis, A. Parant Sn. Mrdjen,  Les recensements récents de la population et des habitations dans les Balkans, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2003.
  Texte

 • No 6, (collectif- Réseau DemoBalk),  Multilingual glossary of Demography of Balkans/ Glossaire demographique des Balkans,  Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2005.
  View Cover

 • No 7, Β. Κοtzamanis., M. N. Duquenne Les disparités démographiques en Grèce : Convergence ou divergence?, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2006.
  Texte

 • No 8, C. Bonifazi., C. Conti., M. Mamolo, Balkan International Migration in the 1990s, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2006.
  Texte

 • No 9, C. Inan., Population of Turkey, demographic evolutions since 1927, Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2007.
  Texte

 • No 10, B. Kotzamanis, Y. Delmeire,  L’évolution démographique de la Grèce depuis les années 1950 (Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα μετά το 1950), Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2013.
  Texte

 • No 11, Sn. Mrdjen, La nationalité dans les recensements de l’ex-Yougoslavie et des pays qui en sont issus. Une rubrique floue et instable,Université de Thessalie, Laboratoire d’Analyses Démographiques et Sociales- DEMOBALK, Volos, 2013.
  Texte

 ΕΔΚΑ

Δημοσιεύσεις AIDELF
2015 Ε.Δ.Κ.Α.