ΕΔΚΑ

 
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γενικά

Το ΕΔΚΑ είναι έδρα του διεθνούς Δικτύου Συνεργαζομένων Φορέων και Ερευνητών “DEMOBALK”, που έχει σαν στόχο τη διερεύνηση των πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων και των επιπτώσεών τους στις Βαλκανικές χώρες. Το DEMOBALK NETWORK, σε συνεργασία με την EUROSTAT, την EFTA και την Association of Balkan Statisticians διοργάνωσε τον Μάιο του 2000 το πρώτο Βαλκανικό Δημογραφικό Συνέδριο στο Σεράγεβο (Βοσνία-Ερζεγοβίνη) με θέμα “Οι δημογραφικές αλλαγές στα Βαλκάνια στην περίοδο της μετάβασης”.

 

Συμμετοχή σε Διεθνή Δίκτυα
  • Δημιουργία (1998) και συντονισμός του Δικτύου DEMOBALK (www.demobalk.org). 

  • Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό δίκτυο OPPA (Network for the implementation of an Outil Prospectif pour les Personnes Agees, 2000- 2001).

  • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Εκπαίδευση και την Πληροφόρηση σε θέματα Πληθυσμού (Observatoire Européen pour l'Education et l'Information sur les Questions de Population (1998à).

  • Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό Δίκτυο TIES (The integration of the European second Generation) 2005à

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με γνωστά μεγάλα ερευνητικά δημογραφικά ευρωπαϊκά κέντρα. Συχνότατα προσκαλεί ερευνητές των κέντρων αυτών για ομιλίες και σεμινάρια στο ΤΜΧΠΠΑ. Παράλληλα έχει θέσει σαν στόχο την ανάπτυξη της διαβαλκανικής συνεργασίας στα πεδία που δραστηριοποιείται προσκαλώντας τα δύο τελευταία χρόνια για μικρά χρονικά διαστήματα βαλκάνιους επιστήμονες για διαλέξεις και ανταλλαγή απόψεων. Το ΕΔΚΑ φιλοξενεί επίσης ερευνητές και πανεπιστημιακούς από άλλες βαλκανικές χώρες στα πλαίσια των υποτροφιών του ΝΑΤΟ και του Ιδρύματος SOROS.

 

Συνεργαζόμενοι Ξένοι Ερευνητές-Φιλοξενούμενοι Ερευνητές στο ΕΔΚΑ
Το ΕΔΚΑ προσκαλεί Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες σε τακτική βάση για διαλέξεις και επιμορφωτικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώνονται σχεδόν αποκλειστικά για τα μέλη του Εργαστηρίου ενώ οι διαλέξεις απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό (φοιτητές του βασικού κύκλου και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών) και διεξάγονται συνήθως στα πλαίσια των μαθημάτων που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ του ΕΔΚΑ. Έτσι, στη τελευταία εξαετία άνω των 25 επιστημόνων προσεκλήθησαν στον Βόλο ενώ ταυτόχρονα, στα πλαίσια των συνεργασιών του Εργαστηρίου με Ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ φιλοξενήθηκαν (2000-2006) για περιόδους από 2 εβδομάδες έως 3 μήνες καθηγητές και ερευνητές προερχόμενοι από χώρες της Νότιας και ΝΑ Ευρώπης (Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Σερβία-Μαυροβούνιο και Αλβανία). Τέλος, το ΕΔΚΑ φιλοξενεί επίσης φοιτητές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για πρακτική άσκηση η ακόμη για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών τους εργασιών ή των διδακτορικών τους διατριβών. 
2015 Ε.Δ.Κ.Α.