ΕΔΚΑ

 
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εκθέσεις 6 και 9 ΔΙΣ στον πλανήτη

                    6 δις άτομα στον πλανήτη

                        Σύντομη παρουσίαση

                        Η έκθεση σε PDF

                        Οπτικοακουστικό υλικό ( Η δημογραφική μετάβαση ):  

                        Δείτε   ή  κατεβάστε το αρχείο

 

                   9 δις άτομα

 

                        Σύντομη παρουσίαση

                        Η έκθεση σε PDF

2015 Ε.Δ.Κ.Α.