ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ο χάρτης είναι ελαττωμένη αναπαράσταση της απεραντοσύνης του χώρου, Αυτή η μοντελοποίηση της πραγματικότητας έδωσε την δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορέσει να δει, να ερμηνεύσει, να αναλύσει, ένα αντικείμενο πολύ μεγαλύτερο για τις ανθρώπινες δυνατότητες παρατήρησης και ανάλυσης.

Όμως η πραγματικότητα είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και οι μέθοδοι ανάλυσής της ακόμα πιο πολύ. Ο χάρτης από την άλλη πλευρά στην τελική του μορφή, είναι μία εικόνα που πρέπει να προβάλει αυτή την σύνθετη πραγματικότητα.

Η προσπάθεια παραγωγής ενός χάρτη είναι ένα πολύπλοκο έργο. Σειρά ερμηνειών, αναλύσεων, αποτυπώσεων που έχουν ακριβή ποσοτική σύνθεση και αριθμητική συγκρότηση οφείλουν να "περάσουν" μέσα από την εικόνα του χάρτη.

Η σημειολογία αυτής της εικόνας δεν είναι ένα αυθαίρετο παιχνίδι αισθητικής ούτε η τυχαία αυτοματοποιημένη παραγωγή εξειδικευμένου ψηφιακού λογισμικού. Ο χάρτης στηρίζεται σε μία σειρά προκαθορισμένων κανόνων και αρχών. Η γνώση και η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη για την προβολή της πραγματικότητας μέσα από την χαρτογραφική εικόνα.

Στα μέσα του αιώνα μας ο J. Bertin έθεσε τις αρχές της σημειολογίας του χάρτη. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μία συντετμημένη προσπάθεια προβολής των αρχών της γραφικής σημειολογίας της χαρτογραφίας και έχει σαν στόχο να είναι έναυσμα περαιτέρω εμβάθυνσης της γλώσσας του χάρτη.

 

λέξεις κλειδιά : θεματική χαρτογραφία, ψηφιακή χαρτογραφία, γραφική σημειολογία.