ΕΔΚΑ

 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΚΑ (1998->)
 • Αγοραστάκης Μ., Κοτζαμάνης Β., Σταθάκης Δ., Χατζηκρυστάλλης Α.,  Δημογραφική γεω-βάση σύγχρονης Ελλάδας, 10o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Η χαρτογραφία της Ηπειρωτικής περιφέρειας, Χαρτογραφική Εταιρεία Ελλάδας, Ιωάννινα, 2008.
 • Agorastakis M., Sidiropoulos G., Population Change due to Geographic Mobility in Albania, 1989–2001, and the Repercussions of Internal Migration for the Enlargement of Tirana, Population Space and Place, 2007, (in press), an early view available at http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/113509331.

 • Agorastakis M., Alvanides S., Kotzamanis B.,  Spatial Partitioning of Population According to Religion in Thrace/Greece, 3rd International conference on Population Geographies, Royal Geographical Society, Institute of British Geographers, University of Liverpool-Dept of Geography, Liverpool, 2006.
 • Αγοραστάκης M., Κρητικού Χ., The participation of women in the Greek labour force: a spatial analysis, 46th Congress of European Regional Science Association, Volos, 2006.
 • Agorastakis M., Siapati G., Sofianopoulou K., Internal Migration in Albania and Consequences on Population Structure, pp. 185-200 in: A Parant (ed.) Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, LADS-DemoBalk, Presses Universitaies de Thessalie, Volos, 2006.

 • Αγοραστάκης Μ., Σιαπάτη Γ., Γεωγραφικές ανισότητες μιας χώρας σε μετάβαση: Η περίπτωση της Αλβανίας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύγχρονες Τάσεις - Νέοι Ερευνητές, Βόλος, 2005.

 • Agorastakis M., Sidiropoulos G., Changes in the population map of Albania in the first period of transition (1989-2001) and repercussions of internal migration in the enlargement of Tirana, 1st European conference on population Geographies, Population Policies, Institutions and Changing Distributions' (organised by the Population Geography Research Group (PGRG) of the RGS-IBG), School of Geography, University of Wales Swansea, 2005.

 

 

 • Berber M., Mrdjen Sn., Le peuplement de la Croatie: tendances lourdes et perspectives, IVème Conférence internationale de Démographie des Balkans, Démographie spatiale des Balkans : tendances et enjeux,  DemoBalk-Monstat, Budva (Monténégro), 2010.
 • Berber M., Mrdjen Sn.,  Etat des lieux des données démographiques en Croatie depuis 1991, IVème Conférence internationale de Démographie des Balkans, Démographie spatiale des Balkans : tendances et enjeux,  DemoBalk-Monstat, Budva (Monténégro), 2010.

 • Berber M., Duquenne M.N., Le vieillissement en Croatie: Approche spatiale à l'echelle des villes et municipalités (grad/opcina), σσ. 1339-1348 στο: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τόμος ΙΙΙ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2009.

 

 

 

 

 • Κοτζαμάνης, Β., Ο Πληθυσμός του πλανήτη μας, σσ. 9-32 στο: Β. Κοτζαμάνης (επιμ.), Η δημογραφική πρόκληση, γεγονότα και διακυβεύματα, Βόλος, ΕΔΚΑ,-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2009.

 

 • Κοτζαμάνης Β., Κωστάκη A,. Παπαγεωργίου Ι., Αλλού γενννήθηκα, αλλού κατοικώ- γεωγραφική κινητικότητα versus κοινωνική κινητικότητα στην Αττική, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 2012.
 • Κοτζαμάνης Β., Παππάς Β., Ζητήματα χαρτογραφικής απόδοσης πληθυσμιακών δεδομένων, 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας "Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση", Κοζάνη, 2012.
 • Kotzamanis Β., Karavokiros G.,  Lalenis Κ., Zamani Α., Post occupancy evaluation of Olympic village settlement in Athens Greece, 17th European Colloquium on Quantitative and Theoretical Geography, Athens, 2011.
 • Κοτζαμάνης Β., Σταθάκης Δ., Η ανθρωπογεωγραφία των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σσ..  στο: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (εκδ) Πρακτικά Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Αθήνα, 2010.
 • Kotzamanis B., Agorastakis M., Kostaki A., Effects of immigration on population growth and structures in Greece – A spatial approach, pp. 167-195 in: Vienna Yearbook of Population Research, Austria Academy of Sciences, Vienna, 2009 .

 • Κοτζαμάνης Β., Ανδρουλάκη E., Οι δημογραφικές εξελίξεις στη νεώτερη Ελλάδα, 1830-2007, σσ. 87-120 στο: Κοτζαμάνης, (επιμ.), Η δημογραφική πρόκληση, γεγονότα και διακυβεύματα, Βόλος, ΕΔΚΑ-Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2009.

 • Kotzamanis B., Kostaki A., Stathakis D., The spatial clustering of immigrant population in Greece, International Population Conference, International Union for the Scientific Study of Population, Marrakech, 2009.

 • Kotzamanis B., Kostaki A., Stathakis D., The demographic implications of the recent immigration inflow in Greece, a spatial approach, 5th International Conference on Population Geographies, Dartmouth College, Hanover NH, USA, 2009.

 • Kotzamanis B., Agorastakis M., International and internal migrations in Abania: migratory patterns and consequences on population structures, European Population Conference Population Challenges in Ageing Society, European Association for Population studies, University of Liverpool-Dept of Geography, Liverpool, 2006.

 

 

 • Κωστάκη A,. Κοτζαμάνης Β., Παπαγεωργίου Ι., Αλλού γενννήθηκα, αλλού κατοικώ- γεωγραφική κινητικότητα versus κοινωνική κινητικότητα στην Αττική, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Βόλος, 2012.
 • Kostaki A., Kotzamanis B., The impact of immigration on the population structure of Greece, Fourth International Conference on Population Geographies, Hong-Kong, 2007.

 

 

 • Ντύκεν Μ. Ν, Κοτζαμάνης Β., Παππάς Β., H χαρτογράφηση της φτώχειας στην Αλβανία, σσ. 215-230, στο: Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Η χαρτογραφία του ευ ζην, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2006.
 • Duquenne Μ.N. Κotzamanis Β., Les recensements de la population dans l’ Europe élargie, un essai réussi de comparabilité des données? Chaire Quetelet 2003, Élargissement de l’Union européenne, Enjeux et implications socio-démographiques, Louvain-la-Neuve, 2003.

 • Duquenne Μ.Ν., Cantisani G.B., Kotzamanis B.,   Censimenti di popolazione nei Balcani. Un'analisi comparativa delle esperienze in corso. Giornate di studio sulla popolazione, Gruppo di Coordinamento per la Demografia – Società Italiana di Statistica, Bari, 2003.

 

 • Παππάς Β., Κοτζαμάνης Β., Ζητήματα χαρτογραφικής απόδοσης πληθυσμιακών δεδομένων, 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας "Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση", Κοζάνη, 2012.
 • Παππάς Β., Ντύκεν Μ. Ν, Κοτζαμάνης Β., H χαρτογράφηση της φτώχειας στην Αλβανία, σσ. 215-230, στο: Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Η χαρτογραφία του ευ ζην, Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2006.
 • Παππάς Β., Σιδηρόπουλος Γ.,  Η χαρτογραφική οπτικοποίηση χρονοσειρών και η ιστορική πληροφορία, σσ. 340-347, στο: Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Τόμος ΙΙ, 2004.

 • Pappas V., Sidiropoulos G., Vasilakos A., Virtual Reality: The non-temporal cartographic animation and the urban (large) scale projects, in: Soft Computing, 2004.

 • Pappas V., Sidiropoulos G., The concept of Time and Scale in Virtual Cartography, VXI AESOP Congress, Planning in Border Regions, Volos, 2002.
 • Παππάς Β., Μοστράτος Ν., Σιδηρόπουλος Γ., Η χαρτογραφική οπτικοποίηση της έννοιας του χρόνου, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, 2000.

 • Παππάς B., Σιδηρόπουλος Γ., Τα προβλήματα της κλίμακας σε περιβάλλον εικονικής χαρτογραφικής απεικόνισης, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, 2000.
 • Pappas V., Sidiropoulos G., Spatial indices and GIS. Case study Greece, Start Planning for the ESRI European, Middle Eastern, and African User Conference, Istanbul, 2000.

 

 

 

 • Σιδηρόπουλος Γ., Μικροί Αθωνικοί Σχηματισμοί, στο: Λιβιεράτος Ε., (επιμ.), Όρους Αθω, Χαρτών Μεταμορφώσεις, εκδ. Εθνικής Χαρτοθήκης, Θεσσαλονίκη, 2002. 

 • Σιδηρόπουλος Γ., Γεωπληροφορία και Διαδίκτυο, σσ. 5-19, στο: Β. Κοτζαμάνης., Β. Παππάς (επιμ.), Χωρικές Διαστάσεις των Δημογραφικών Φαινομένων, ΕΔΚΑ – Εργ. Εφαρμογών στην Πληροφορική του Χώρου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος, 2001.

 • Σιδηρόπουλος Γ., Επεξεργασία & Προβολή χωρικών δεδομένων στην Διαχρονία, στο: Πρακτικά Συνεδρίου, ΓΣΠ, Δυνατότητες εφαρμογές, προοπτικές & προκλήσεις, Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI), 1999.

 • Sidiropoulos G., Agorastakis M., Population Change due to Geographic Mobility in Albania, 1989–2001, and the Repercussions of Internal Migration for the Enlargement of Tirana, Population Space and Place, 2007, (in press), an early view available at http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jissue/113509331.
 • Sidiropoulos G., Agorastakis M., Changes in the population map of Albania in the first period of transition (1989-2001) and repercussions of internal migration in the enlargement of Tirana, 1st European conference on population Geographies, Population Policies, Institutions and Changing Distributions' (organised by the Population Geography Research Group (PGRG) of the RGS-IBG), School of Geography, University of Wales Swansea, 2005.

 • Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς Β., Η χαρτογραφική οπτικοποίηση χρονοσειρών και η ιστορική πληροφορία, σσ. 340-347, στο: Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Τόμος ΙΙ, 2004.

 • Sidiropoulos G., Pappas V., Vasilakos A., Virtual Reality: The non-temporal cartographic animation and the urban (large) scale projects, in: Soft Computing, 2004.

 • Σιδηρόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Ι., Μ. Κοψιδά, Διαδίκτυο και Χαρτογραφική Επεξεργασία, στο: Πρακτικά Συνεδρίου Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική Πληροφορία, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων (ΑΠΘ), Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI), Θεσσαλονίκη, 2003.

 • Sidiropoulos G., Sideris A., Requirements and assumptions in Visualization process of urban and surrounding areas (a case study of the Greek city in time), in: CAA, M. Doerr, M. Sarris (ed.) Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology International Conference , Archive of Monuments and Publications, Hellenic Ministry of Cultures, Athens, 2003.
 • Σιδηρόπουλος Γ., Χριστοδούλου Ε., Τρισδιάστατη Οπτικοποίηση πόλεων, από τον συμβολισμό στον ρεαλισμό, Ερμογένους Οίκος, στο: Πρακτικά Συνεδρίου Κοινωνικές Πρακτικές και Χωρική Πληροφορία, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων (ΑΠΘ), Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas-GI), Θεσσαλονίκη, 2003.

 • Sidiropoulos G., Christodoulou V., 3D Visualisation in Cultural Information, VXI AESOP Congress, Planning in Border Regions, Volos, 2002.
 • Σιδηρόπουλος Γ., Κοτζαμάνης Β., Παππάς Β., Πραστάκος Π., Δικτυακός Ψηφιακός Άτλαντας της Ελλάδας. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Αθήνα, 2002.
 • Sidiropoulos G., Pappas V., The concept of Time and Scale in Virtual Cartography, VXI AESOP Congress, Planning in Border Regions, Volos, 2002.
 • Sidiropoulos G., Allison E., Tzorzopoulou M., Migration flows and geographical population distribution, in: Series on Transmision in Balkans, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2000.

 • Σιδηρόπουλος Γ., Μοστράτος Ν., Παππάς Β., Η χαρτογραφική οπτικοποίηση της έννοιας του χρόνου, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, 2000.

 • Sidiropoulos G., Pappas V., Spatial indices and GIS. Case study Greece, Start Planning for the ESRI European, Middle Eastern, and African User Conference, Istanbul, 2000.
 • Σιδηρόπουλος Γ., Παππάς B., Τα προβλήματα της κλίμακας σε περιβάλλον εικονικής χαρτογραφικής απεικόνισης, 6ο Συνέδριο ΧΕΕΕ, 2000.

 

 • Sofianopoulou K., The failure of regional development policies in Former Yugoslavia (1966-1990) - Population as key factor, 46th Congress of European Regional Science Association, Volos, Greece, 2006.

 • Sofianopoulou K., Geography of fertility in Greece: Cohort analysis using census data, 3rd International conference on Population Geographies, Royal Geographical Society, Institute of British Geographers, University of Liverpool-Dept of Geography, Liverpool, 2006.
 • Σοφιανοπούλου Κ., Περιφερειακές ανισότητες στην πρώην Γιουγκοσλαβία: Η αποτυχία μιας πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύγχρονες Τάσεις - Νέοι Ερευνητές, Βόλος 2005.

 • Sofianopoulou K.,  Agorastakis M., Siapati G., Spatial patterns of cohort fertility in Albania (2001) , IVème Conférence internationale de Démographie des Balkans, Démographie spatiale des Balkans : tendances et enjeux, DemoBalk-Monstat, Budva (Monténégro), 2010.

 • Σοφιανοπούλου Κ., Κοτζαμάνης Β.,  Γονιμότητα και αναπαραγωγή στη μεταπολεμική Ελλάδα, συγχρονική και διαγενεακή προσέγγιση; σσ. 3-38 στο Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τευχ. 128Α, 2009.
 • Σοφιανοπούλου Κ., Κοτζαμάνης Β., Η δημογραφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάσεις και προοπτικές, Δημογραφικά Νέα, τευχ. 2, 2008.
 • Sofianopoulou K., Agorastakis M., Siapati G., Internal Migration in Albania and Consequences on Population Structure, pp. 185-200 in: A Parant (ed.) Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, LADS-DemoBalk, Presses Universitaies de Thessalie, Volos, 2006.

 • Σοφιανοπούλου Κ., Πηλείδης Α., Η χωρική διάσταση των πληθυσμιακών εξελίξεων στην Ελλάδα (1991-2001), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύχγρονες Τάσεις - Νέοι Ερευνητές, Βόλος, 2005.

 

 • Σταθάκης Δ., Κοτζαμάνης Β., Η ανθρωπογεωγραφία των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σσ..  στο: Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (εκδ) Πρακτικά Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία, Αθήνα, 2010.
 • Stathakis D., Kostaki A., Kotzamanis B., The spatial clustering of immigrant population in Greece, International Population Conference, International Union for the Scientific Study of Population, Marrakech, 2009.

 • Stathakis D., Kostaki A., Kotzamanis B., The demographic implications of the recent immigration inflow in Greece, a spatial approach, 5th International Conference on Population Geographies, Dartmouth College, Hanover NH, USA, 2009.
 • Σταθάκης Δ., Αγοραστάκης Μ., Κοτζαμάνης Β., Χατζηκρυστάλλης Α.,  Δημογραφική γεω-βάση σύγχρονης Ελλάδας, 10o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Η χαρτογραφία της Ηπειρωτικής περιφέρειας, Χαρτογραφική Εταιρεία Ελλάδας, Ιωάννινα, 2008.

 

 

 

 • Χατζηκρυστάλλης Α., Αγοραστάκης Μ., Κοτζαμάνης Β., Σταθάκης Δ., Δημογραφική γεω-βάση σύγχρονης Ελλάδας, 10o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Η χαρτογραφία της Ηπειρωτικής περιφέρειας, Χαρτογραφική Εταιρεία Ελλάδας, Ιωάννινα, 2008.

 

2015 Ε.Δ.Κ.Α.